Loading...


ชาวนาจี้รัฐบาลต้องรีบประกาศโครงการชะลอการขายข้าวตกต่ำ


พระนครศรีอยุธยา-ชาวนาจี้ให้รัฐบาล ต้องรีบประกาศโครงการชะลอการขายข้าว เพื่อฉุดราคาข้าวเหนียว - หอมมะลิ หลังพบว่าล่าสุด ราคาเริ่มตกต่ำจ่อที่จะดิ่งลงเหว

                   สุเทพ คงมาก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นบข. 

เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 62 นายสุเทพ คงมาก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการนโยบายและบริหาร จัดการข้าวแห่งชาติ หรือ นบข. เปิดเผยว่า ชาวนาโดยเฉพาะในเขตภาคอิสานและภาคเหนือ ร้องขอมาที่ตนเองในฐานะ กรรมการ ฯ นบข. สายชาวนา ว่าต้องการให้รัฐบาล เร่งรัดประกาศใช้ พร้อมกำหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ตามโครงการชะลอข้าวออกสู่ตลาดพร้อมกัน ของรอบฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวเหนียวและข้าวหอมมะลิในฤดูกาลนี้ และควรรีบทำประชาสัมพันธ์ให้ชาวนาทราบ เพราะว่าชาวนา กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร ที่มียุ้งฉางเป็นของตนเอง พร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการฯนี้

อีกทั้งชาวนายังเสนอให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน นบข. สั่งการให้กระทรวงการคลัง อนุมัติงบประมาณ ให้กระทรวงพาณิชย์และธนาคาร ธกส. ได้นำงบประมาณมาใช้โดยด่วน ทั้งนี้เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือก ไม่ให้ผันผวน หรือตกต่ำลงไปมากกว่านี้

อย่างไรก็ตามตนเองได้พยายาม นำเสนอความเห็นส่วนตัว ในฐานะเป็นกรรมการ นบข.คนหนึ่ง และได้ลงพื้นที่รับฟังทุกปัญหาจากชาวนา พบว่าทุกอย่างเป็นเรื่องจริง และแนวทางที่ชาวนาเสนอนั้น ก็สามารถแก้ไขปัญหาได้จริง โดยหากจะมีการแก้ไขปัญหาทั้งระแบบ จะใช้แต่โครงการประกันรายได้ และโครงการชะลอการขายข้าว คงไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ 100% ดังนั้นชาวนาเอง ต้องเข้าร่วมโครงการผลิตข้าวครบวงจร และโครงการเกษตรแปลงใหญ่ด้วย เพื่อควบคุมช่วงเวลาการเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว และต้องพัฒนาสายพันธุ์ พร้อมปลูกข้าวที่มีคุณภาพ ตามที่ตลาดเพื่อการบริโภคต้องการ


Loading...Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ