Loading...


"พระสันตะปาปา"ประทานกำลังใจ สามัคคี-สันติสุข คริสตชนในไทย


พระสันตะปาปามีพระดำรัสถึงคริสตชนคาทอลิกในไทย ก่อนเสด็จเยือนอย่างเป็นทางการในสัปดาห์หน้านี้ พร้อมประทานกำลังใจแก่ชาวไทยที่ได้ร่วมส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคีและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ทั้งในประเทศของตนเองและตลอดจนทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขณะที่คณะสงฆ์วัดโพธิ์สุดปีติ ได้เฝ้ารับเสด็จโป๊ป และได้รับเชิญร่วมประชุมผู้นำศาสนาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างสันติภาพโลก

 

ในสัปดาห์นี้แล้วที่คริสตชนคาทอลิกในไทย จะได้เข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ประมุขแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิก และพระประมุขแห่งนครรัฐวาติกัน ที่จะเสด็จเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่ 20-23 พ.ย.2562 โดยเมื่อวันที่ 16 พ.ย. สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย เผยแพร่คลิปสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงมีพระดำรัสผ่านทางวีดิทัศน์เมื่อวันศุกร์ที่ 15 พ.ย.2562 (ตามเวลาท้องถิ่น) ก่อนเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการ ดังนี้

 

“บรรดามิตรสหายที่รัก ในโอกาสก่อนที่พ่อจะเดินทางไปยังประเทศไทย พ่อขอกล่าวกับลูกทุกคนด้วยความรัก พ่อทราบดีว่าเชื้อชาติที่หลากหลาย และมากมายด้วยชนชาติ กอปรกับการมีขนบธรรมเนียมประเพณีทางศาสนาและวัฒนธรรมอันทรงคุณค่ายิ่ง ประเทศไทยได้ทำงานอย่างแข็งขันเพื่อสนับสนุนความสามัคคีและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ไม่ใช่เพียงแค่สำหรับประชาชนในประเทศเท่านั้น แต่รวมถึงทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย บ่อยครั้งในโลกใบนี้ต้องเผชิญกับความบาดหมาง การแตกแยก และการกีดกัน การให้คำมั่นสัญญานี้จะนำมาซึ่งความสมัครสมานสามัคคี ให้เกียรติศักดิ์ศรีแก่ทุกคน ไม่ว่าทั้งชาย หญิง และเด็ก ทั้งเป็นแรงบันดาลใจในความพยายามของพี่น้องเพื่อนมนุษย์ชายหญิงทั่วโลก เพื่อช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนามากขึ้นในความเป็นครอบครัวมนุษยชาติของพวกเรา อีกทั้งมีความสมัครสมานสามัคคีกัน ในความยุติธรรมและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

 

ตลอดการเดินทางของพ่อ จะได้มีโอกาสพบปะกับคริสตชนคาทอลิกในประเทศไทย เพื่อจะมอบกำลังใจแก่พวกเขา ในความเชื่อ และสิ่งที่ได้ร่วมมือแบ่งปันต่อสังคมโดยรวม พวกเขาเป็นคนไทยที่จะต้องทำหน้าที่เพื่อประเทศของตน พ่อก็มีความหวังในการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางมิตรภาพที่ร่วมแบ่งปันกันกับพี่น้องพุทธศาสนิกชนชายหญิง ผู้ซึ่งเป็นประจักษ์พยานถึงคุณค่าแห่งความอดทนอดกลั้น และความสามัคคีปรองดองกัน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริง

 

พ่อเชื่อมั่นว่า การเยี่ยมเยียนของพ่อนี้จะช่วยให้ตระหนักถึงความสำคัญอย่างชัดเจนของการเสวนา–ศาสนสัมพันธ์ ด้วยความเข้าใจกันอย่างลึกซึ้ง ทั้งการร่วมมือทำงานกันฉันพี่น้อง เป็นพิเศษในเรื่องการทำงานบริการเพื่อคนยากจน เพื่อผู้ที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างมากที่สุด และการทำงานเพื่อสันติภาพ ซึ่งในช่วงเวลานี้ เราจำเป็นต้องทำงานอย่างมากเพื่อสันติภาพ พ่อทราบดีว่าขณะนี้มีผู้คนกำลังทำงานเพื่อเตรียมการเดินทางเยี่ยมเยือนของพ่อ ขอขอบคุณทุกคนจากส่วนลึกในหัวใจของพ่อ ช่วงวันเวลาเหล่านี้ พ่อขอนำพวกลูกทุกคน ผู้เป็นมิตรสหายที่รักรวมเข้าไว้ในคำภาวนาของพ่อ เพื่อลูกทุกคน เพื่อครอบครัว และเพื่อประเทศของลูก ทั้งขอกล่าวด้วยว่า ได้โปรดอย่าหยุดที่จะภาวนาเพื่อพ่อด้วยเช่นเดียวกัน ขอขอบคุณ”


Loading...Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ