Loading...


ส่งออกตามเป้าโรงงานโคราช2.8พันแห่งยังเดินเครื่องผลิต


จากรณีที่มีโรงงานตุ๊กตาแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ไม่จ่ายค่าจ้างให้กับแรงงานร่วม 100 คน จนลูกจ้างต้องรวมตัวกันขอความเป็นธรรมจากเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมานั้น นายเกษมสันต์ เครือเจริญ สวัสดิการและคุมครองจังหวัดนครราชสีมา ได้ให้สัมภาษณ์ความคืบหน้าในเรื่องนี้ทางโทรศัพท์ว่า เกิดจากสาเหตุโรงงานขาดสภาพคล่อง เนื่องจากลูกค้าถูกฟ้องล้มละลายที่ต่างประเทศจึงขอยกเลิกออเดอร์สั่งซื้อ ทำให้สินค้าค้างสต๊อค ประกอบกับเป็นสินค้าลิขสิทธิ์จึงมีสินค้าเหลือค้างอยู่ในสต๊อคจำนวนมาก แต่ตอนนี้ ทางโรงงานได้นำสินค้ามาประมูลขาย ซึ่งสามารถระบายสินค้าออกไปให้กับลูกค้ารายอื่นได้บ้างแล้ว คาดว่า สถานการณ์น่าจะเริ่มดีขึ้นตามลำดับ

ส่วนกระแสข่าวในสื่อต่างๆที่ระบุว่า มีการเลิกจ้างงาน 1,300 – 1,500 คนนั้น ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่า เป็นข่าวเก่าตั้งแต่ปี 2558 ปัจจุบันขอยืนยันว่า ยังไม่มีโรงงานใดในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาปิดกิจการ ยังสามารถเปิดกิจการได้ตามปกติ ซึ่งแต่ละโรงงานได้มีการปรับตัวตามสภาพเศรษฐกิจ โดยลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ลดเวลาการทำงาน ลดโอที ด้านสหภาพแรงงานค่อนข้างเข้าใจสถานการณ์ ได้พยายามติดตามและเป็นสื่อกลางระหว่างนายจ้ากับลูกจ้าง รวมถึงเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหา ส่วนข้อเรียกร้องต่างๆของลูกจ้างแรงงานในจังหวัด ส่วนใหญ่นายจ้างพยายามดูแลลูกจ้างทั้งเรื่องสิทธิประโยชน์และผลประโยชน์อื่นๆ อย่างใกล้ชิดอยู่แล้ว ซึ่งภาพรวมถือว่ายังสามารถพูดคุยกันได้ จึงทำให้ไม่มีประท้วง เลิกจ้าง หรือปิดกิจการตามที่เป็นข่าว

อย่างไรก็ตาม วิกฤตเศรษฐกิจได้ส่งผลกระทบต่อโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดอยู่บ้าง โดยกิจการที่ได้รับผลกระทบ จะเป็นประเภทเครื่องนุ่งห่ม เครื่องทอ และโรงงานแปรรูปมันสำปะหลัง ซึ่งสถานประกอบการเหล่านี้ ได้ขอใช้มาตรา 75 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 กรณีที่มีความจำเป็นต้องหยุดกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราว ด้วยเหตุหนึ่งเหตุใดที่ไม่ใช่เหตุสุดวิสัย จนทำให้นายจ้างไม่สามารถประกอบกิจการได้ปกติ ซึ่งกรณีนี้ นายจ้างจะจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของค่าจ้างในวันทำงานปกติก่อนหยุดกิจการชั่วคราว และเป็นการขอหยุดชั่วคราว 15-30 วัน

จากนั้นจะกลับมาจ้างแรงงานตามปกติ ทั้งนี้ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา โรงงานอุตสาหกรรมกว่า 2,800 แห่ง และสถานประกอบการอื่นๆอีก 9,300 แห่ง รวมลูกจ้างประมาณ 2 แสน 7 หมื่นคน ภาพรวมถือว่า สถานการณ์การจ้างแรงงานยังควบคุมได้ อยู่ในสภาวะปกติของสภาพการตลาด ยังไม่มีรายงานการเลิกจ้างแต่อย่างใด และคาดว่าจะกลับสู่ภาวะปกติทั้งหมด ประมาณเดือนธันวาคม2562 - มกราคม 2563

ด้านนายไชยปราการ พึ่งไท จัดหางานจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานได้พยายามแก้ไขปัญหาการว่างงานเป็นการเร่งด่วน ซึ่งสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ได้เปิดรับสมัครงานและจัดงานตลาดนัดแรงงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ตกงาน ว่างงาน ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนงาน และเพิ่งจบการศึกษา ได้มีโอกาสการมีงานทำ มีอาชีพ และได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน ซึ่งสถานการณ์การว่างงานของจังหวัดนครราชสีมา ไม่ได้เลวร้ายตามที่หลายคนกังวลอยู่ โดยปัจจุบัน มีแรงงานในจังหวัดฯ ที่ขึ้นทะเบียนตามฐานข้อมูลของกรมการจัดหางาน อยู่ราว 3 แสนคน เป็นแรงงานต่างด้าวประมาณ 3 หมื่น 3 พันคนหรือ 12 % ซึ่งอัตราการจ้างแรงงานต่างด้าวยังคงที่ ไม่เพิ่มไม่ลด

ขณะที่จำนวนคนว่างงานในพื้นที่จังหวัด มีอยู่ประมาณ 4,000 กว่าคน เป็นหญิงมากกว่าชาย แต่มีตำแหน่งงานว่างอยู่แค่ 1,200 อัตราเท่านั้น และส่วนใหญ่จะเป็นงานฝ่ายผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งผู้ว่างงานที่ต้องการสมัครงานหรือติดต่อสอบถามข้อมูลการจ้างแรงงานด้านต่างๆทั้งในและต่างประเทศ สามารถไปติดต่อสมัครงานและสอบถาม ได้ที่สำนักงานจัดหางานทุกจังหวัดฯ หรือศูนย์ราชการสะดวกที่มีกระจายอยู่ทั่วประเทศ


Loading...Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ