Loading...


นายกเล็กนครแม่สอดพร้อมผู้บริหารร่วมอวยพรปีใหม่ขรก.ผู้ใหญ่ตาก- "ดร.ฝอ"นายกเทศมนตรีนครแม่สอด พร้อมคณะผู้บริหารนครแม่สอด ร่วมอวยพรและสวัดีปีใหม่ 2020 แก่ผู้พิพากษาศาลแม่สอด-อัยการและนำภาคเอกชน

เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.62 ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ หรือ"ดร.ฝอ" นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จังหวัดตาก พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอด, รองนายกเทศมนตรี, ที่ปรึกษา, เลขานุการฯสมาชิกสภาเทศบาล(สท.)นครแม่สอด เดินทางไปอวยพร มอบกระเช้า และรับมอบพรปีใหม่ 2563 กับ นายนิวัฒว์ โทรวัฒนา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่สอด, น.ส.ดารา โคกจุ้ย ผู้อำนวยการศาลจังหวัดแม่สอด

นายวรากรณ์ รุ่งจิรารัตน์ ท่านอัยการประจำศาลจังหวัดแม่สอด ,นายสุชาติ ตรีรัตน์วัฒนา ประธาน แม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศลและที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดตากและสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก ในโอกาสเทศกาลส่งท้ายปีเก่า 2562 ต้อนรับปีใหม่ 2563 ค.ศ. 2020

นอกจากนี้ดร.เทอดเกียรติ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด และคณะ ยังจะเดินไปอวยพร มอบกระเช้า และรับมอบพรปีใหม่ 2563 กับทางผู้หลักผู้ใหญ่และผู้ที่นับถือในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2563 คนอื่นๆต่อไป


Loading...Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ