Loading...


ได้ข้อยุติ!เดินหน้าสร้างสะพานข้ามยกระดับแยกดอนยางปัตตานี


จากกรณีการสะพานยกระดับบริเวณสี่แยกดอนยางเส้นทางมุ่งหน้าไปหาดใหญ่​เพื่อแก้ไขปัญหาการจารจร จึงได้มีการออกแบบในรูปแบบถึงสามรูปแบบ​จึงได้มีการจัดเวทีประชาพิจารณ์ขึ้น​

ล่าสุดวันที่ 13 ธ.ค.62 นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบโครงการ (สัมมนาครั้งที่ 2)ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองจิก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดย โครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 42 กับทางหลวงหมายเลข 43 (แยกดอนยาง) อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

โดยมีนายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอหนองจิก นายสุรินทร์ แก้วคีรี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ฝ่ายความมั่นคง ผู้แทนหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม ผู้นำชุมชน สื่อมวลชนและประชาชนในพื้นที่โครงการเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น จำนวน 97 คน

ทั้งนี้การประชุมในวันนี้ เพื่อนำเสนอข้อมูลความก้าวหน้าของการศึกษาด้านต่างๆ โดยเฉพาะผลการคัดเลือกรูปแบบทางแยกต่างระดับที่เหมาะสมของโครงการ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อผลการคัดเลือกรูปแบบโครงการอันจะนำไปสู่การออกแบบรายละเอียดต่อไป

 

อย่างไรก็ตามภายหลังจากการประชุมในการรับฟังความคิดเห็นหรือประชาพิจารณ์ในประชุมมีความเห็นอยากให้มีการสร้างในรูปแบบก่อสร้างที่สาม​ เพราะสามารถตอบโจทย์ในการแก้ไขปัญหาการจารจร​ได้เป็นอย่างดี


Loading...Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ