ใกล้สรุป TOR “สีส้ม” รฟม.รอความเห็นผู้สังเกตการณ์ก่อนเคาะเกณฑ์ตัดสิน

ใกล้สรุป TOR “สีส้ม” รฟม.รอความเห็นผู้สังเกตการณ์ก่อนเคาะเกณฑ์ตัดสิน
ad1


ad1

ad1

ad1

“ศักดิ์สยาม” ย้ำประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้มต้องยึดมติ ครม.ที่เห็นชอบผลการศึกษาใช้เกณฑ์ราคาตัดสิน ด้าน กก.มาตรา 36 รอความเห็นผู้สังเกตการณ์ ก่อนเคาะTOR เร่งประมูลเหมือนสายสีม่วง

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า กรณีการจัดทำร่างเอกสารประกวดราคา (TOR) โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ระยะทาง 35.9 กิโลเมตร วงเงิน 1.4 แสนล้านบาท ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มฯ อยู่ระหว่างพิจารณา ทั้งนี้ยืนยันว่าการใช้เกณฑ์พิจารณาใดๆ จะต้องดูมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ​ว่าเขียนไว้อย่างไร

กรณีการกำหนดเกณฑ์พิจารณารถไฟฟ้าสายสีส้มและสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) นั้น ตนยังไม่ได้พูดว่า ใครทำผิด หรือไม่ผิด เพียงแต่บอกว่าให้ไปดูมติ ครม.ดีๆ ซึ่ง ครม.เห็นชอบรายงานผลการศึกษาโครงการที่ให้ใช้ข้อเสนอด้านราคา ( Price only ) ตัดสิน แม้ ครม.จะไม่ได้เขียนไว้ละเอียดว่าเป็น Price only ก็ตาม ส่วนคณะกรรมการมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใช้เกณฑ์ใดเป็นเรื่องการตีความ ซึ่งวันนี้ได้มีการปรับแก้ไขแล้ว

ทั้งนี้ ในส่วนของการประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้มก็เช่นกัน ต้องดูมติ ครม.ให้ดีว่าเห็นชอบอย่างไรไว้ ตนยืนยันว่าไม่ได้บอกว่า ใครทำผิด ไม่ผิด ซึ่ง รฟม.ก็ไม่ได้ทำผิดเพราะอยู่ในขั้นตอนการประมูล ซึ่งได้ยกเลิกการกำหนดเกณฑ์คัดเลือกเกณฑ์คะแนนด้านเทคนิครวมกับราคา หรือใช้ประสิทธิภาพต่อราคา (price performance) ไปแล้ว ยังไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่มีนิติกรรมใดๆ เกิดขึ้น

“ผมให้ไปอ่านมติ ครม.ให้ลึกว่าเห็นชอบอะไรบ้าง ซึ่งผมเองเป็นรัฐมนตรี จะมีหน้าที่ในขั้นตอนสุดท้ายที่สามารถทักท้วงได้คือเมื่อเสนอเข้า ครม. ส่วนในขั้นตอนการประมูลเป็นอำนาจของคณะกรรมการมาตรา 36”

นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการประกวดราคาโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ระยะทาง 35.9 กิโลเมตร วงเงิน 1.4 แสนล้านบาทว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการตั้งผู้สังเกตการณ์เข้าร่วม ซึ่งเป็นผู้แทนจากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) โดยคณะกรรมการ นโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและบอร์ด PPP เห็นชอบรายชื่อแล้วเมื่อปลายเดือน ต.ค. 2564 อยู่ระหว่างที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) นำเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ จากนั้นคณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มฯ จึงจะประชุมพิจารณาร่าง TOR ต่อไป
ทั้งนี้ การประชุมของคณะกรรมการมาตรา 36 ครั้งล่าสุดมีการหารือเบื้องต้นถึงมติ ครม.ว่ามีรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกอย่างไร และยังเห็นว่าให้รอผู้สังเกตการณ์เข้ามาร่วมอย่างเป็นทางการก่อน ส่วนจะสรุปเป็นหลักเกณฑ์ใด เป็นอำนาจของคณะกรรมการมาตรา 36 นอกจากนี้ ยังได้ให้ที่ปรึกษาทำข้อมูลเปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย ระหว่างการใช้เกณฑ์ราคาตัดสินกับใช้เกณฑ์ประสิทธิภาพต่อราคา ด้วย

ส่วนกรณี TOR รถไฟฟ้าสายสีม่วงที่ใช้เกณฑ์ข้อเสนอด้านราคาตัดสินนั้น เนื่องจากผู้สังเกตการณ์มีข้อคิดเห็นและแสดงความกังวลกรณีใช้เกณฑ์ price performance ซึ่งเป็นข้อสังเกตที่เป็นทางการทำให้คณะกรรมการ 36 มีมติใช้เกณฑ์ราคาตัดสิน เนื่องจากยังเน้นเรื่องเทคนิคและคุณภาพการก่อสร้าง จึงเพิ่มคะนนด้านเทคนิคเป็น 85% นอกจากนี้ยังทำให้โครงการสามารถเดิหน้าต่อไปตามแผนงานอีกด้วย

สำหรับสายสีส้ม กรณีผู้สังเกตการณ์จาก สคร.เป็นชุดเดียวกับรถไฟฟ้าสายสีม่วง ก็คาดว่าผู้สังเกตการณ์จะมีความเห็นในลักษณะเดียวกัน และเป็นไปได้ว่า TOR ของสายสีส้มจะใช้เกณฑราคาตัดสินเหมือน TOR สายสีม่วง อย่างไรก็ตาม รฟม.ยืนยันว่าได้ดำเนินการตามระเบียบและมติ ครม. และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้กำชับนโยบายมาโดยตลอด