คมนาคม

บอร์ดสิ่งแวดล้อม เห็นชอบรถไฟทางคู่ “ปากน้ำโพ-เด่นชัย” กำชับ ทำ EIA เคร่งครัด 

บอร์ดสิ่งแวดล้อม เห็นชอบรถไฟทางคู่ “ปากน้ำโพ-เด่นชัย” กำชับ...

บอร์ดสิ่งแวดล้อม เห็นชอบรถไฟทางคู่ “ปากน้ำโพ-เด่นชัย”

ad1