วาไรตี้

ad1

ทำมาหากิน! หนุ่มเพาะเห็ดปลวกหรือเห็ดโคน!  เลียนแบบธรรมชาติโดยนำเชื้อมาจากในป่า  ฝนนี้เก็บขายได้แล้วขายดิบขายดีราคาขาย   กก.ละ80-100 บาท (มีคลิป)

ทำมาหากิน! หนุ่มเพาะเห็ดปลวกหรือเห็ดโคน!  เลียนแบบธรรมชาติโดยนำเชื้อมาจากในป่า...

หนุ่มเพาะเห็ดปลวกหรือเห็ดโคน!  เลียนแบบธรรมชาติโดยนำเชื้อมาจากในป่า  

นักวิจัย สดร. พบโลกมีโอกาสถูกตรวจพบจาก "สิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญานอกโลก" เพียงแค่ 14 ครั้งต่อปี

นักวิจัย สดร. พบโลกมีโอกาสถูกตรวจพบจาก "สิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญานอกโลก"...

พบโลกมีโอกาสถูกตรวจพบจากสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาเพียงแค่ 14 ครั้งต่อปี