บันเทิง

ค่ายแจง ‘ลูกหนัง-ศีตลา’ ลาออกเกิร์ลกรุ๊ป ‘H1-KEY’ แล้ว ด้วย “เหตุผลส่วนตัว”

ค่ายแจง ‘ลูกหนัง-ศีตลา’ ลาออกเกิร์ลกรุ๊ป ‘H1-KEY’ แล้ว...

‘ลูกหนัง-ศีตลา’ ลาออกเกิร์ลกรุ๊ป ‘H1-KEY’

ad1