ท่องเที่ยว

ad1

ชัยภูมิเริ่มแล้วขบวนพาเหรดแห่ผีสุ่ม สีสันสะดุดตาหนึ่งเดียวในโลก (ดูคลิป)

ชัยภูมิเริ่มแล้วขบวนพาเหรดแห่ผีสุ่ม สีสันสะดุดตาหนึ่งเดียวในโลก...

ขบวนพาเหรดแห่ผีสุ่ม สีสันสะดุดตาหนึ่งเดียวในโลก