เศรษฐกิจ

ad1

กนง. มีมติเอกฉันท์ให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 ต่อปี จากร้อยละ 0.75 เป็นร้อยละ 1.00 ต่อปี โดยให้มีผลทันที  

กนง. มีมติเอกฉันท์ให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25...

กนง. ปรับขึ้นดอกเบี้ย ร้อยละ 0.25 ต่อปี จากร้อยละ 0.75 เป็นร้อยละ 1.00 ต่อปี

ปรับลด "ราคาน้ำมัน" กลุ่มเบนซิน - แก๊สโซฮอล์ 60 สตา./ลิตร  เว้น E85 ลง 40 สส.ต./ลิตร ส่วนดีเซลคงเดิม มีผลตี 5 พรุ่งนี้

ปรับลด "ราคาน้ำมัน" กลุ่มเบนซิน - แก๊สโซฮอล์ 60 สตา./ลิตร...

ปรับลด "ราคาน้ำมัน" กลุ่มเบนซิน - แก๊สโซฮอล์ 60 สตา./ลิตร

เทศกาลกินเจปีนี้เริ่มแล้ว 25 ก.ย. - 5 ต.ค.  ค่อนข้างคึกคักกว่าปีก่อน แม้สินค้าขึ้นราคา

เทศกาลกินเจปีนี้เริ่มแล้ว 25 ก.ย. - 5 ต.ค. ค่อนข้างคึกคักกว่าปีก่อน...

เทศกาลกินเจปีนี้เริ่มแล้ว 25 ก.ย. - 5 ต.ค. ค่อนข้างคึกคักกว่าปีก่อน

รัฐบาลมุ่งแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมทุกกลุ่มลูกหนี้ จัดงาน “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้: มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน” ระหว่างเดือนกันยายน 2565 – มกราคม 2566

รัฐบาลมุ่งแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมทุกกลุ่มลูกหนี้...

รัฐบาลมุ่งแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมทุกกลุ่มลูกหนี้