ไฮไลท์

ความตึงเครียดระหว่างไต้หวัน-ทะเลจีนใต้ ปัญหาความมั่นคง นำอาเซียน G7 ใกล้ชิดมากขึ้น (ชมคลิป)

ความตึงเครียดระหว่างไต้หวัน-ทะเลจีนใต้ ปัญหาความมั่นคง...

ความตึงเครียดระหว่างไต้หวัน-ทะเลจีนใต้