อาเซียน

ad1

ชาวนากัมพูชาประท้วงยึดที่ดิน (ชมคลิป)

ชาวนากัมพูชาประท้วงยึดที่ดิน (ชมคลิป)

ชาวนากัมพูชาประท้วงที่ถูกยึด