คอลัมนิสต์

ad1

"ดร.ประยูร" ชี้ เลือก ดร. ชัชชาติ เพื่อพัฒนา กทม ให้เป็นมหานครชั้นนำของโลก

"ดร.ประยูร" ชี้ เลือก ดร. ชัชชาติ เพื่อพัฒนา กทม ให้เป็นมหานครชั้นนำของโลก

"ดร.ประยูร" ชี้ เลือก ดร. ชัชชาติ เพื่อพัฒนา กทม เป็นมหานครชั้นนำโลก