วิสาหกิจชุมชนปลูกกัญชา กว่า 100 แห่ง ถูกลอยแพเป็นอาชีพเถื่อน วอนรัฐแก้ไข

วิสาหกิจชุมชนปลูกกัญชา กว่า 100 แห่ง ถูกลอยแพเป็นอาชีพเถื่อน

วิสาหกิจชุมชนปลูกกัญชา กว่า 100 แห่ง ถูกลอยแพเป็นอาชีพเถื่อน วอนรัฐแก้ไขad1


วิสาหกิจชุมชนปลูกกัญชาร่วม กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล โอดถูกลอยแพ หลังกฎหมายปลดล็อกกัญชาออกจากยาเสพติด ไร้ความชัดเจนในระเบียบกฎหมายการขออนุญาต ถูกดองเค็ม กลายเป็นอาชีพเถื่อน วอนรัฐบาลหน่วยงานเกี่ยวข้องดูแลแก้ไข พบวิสาหกิจชุมชนเถื่อนกว่า 100 แห่ง ยังถูกลอยแพไม่มีกฎหมายรองรับ แฉซ้ำกัญชาใต้ดินตีตลาดทำให้ราคาตกต่ำ
.
วันที่ 21 ก.ย. 2565 ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า ที่ จ.นครพนม ภายหลังการประกาศนำร่องการปลูกกัญชาเสรีของรัฐบาล รวมถึงพรรคภูมิใจไทย พร้อมประกาศนำร่องให้ จ.นครพนม เป็นมหานครแห่งกัญชา และส่งเสริมสนับสนุน ให้ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ดำเนินการปลูกกัญชาภายใต้กฎหมายกัญชาเสรี ที่มีการพิจารณาแก้กฎหมาย ให้กัญชาพ้นจากยาเสพติดประเภท 5 ทำให้มีประชาชนแห่เข้าร่วมโครงการจำนวนมาก จากข้อมูลทราบว่ามีวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ จ.นครพนม เข้าร่วมโครงการกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขปลูกกกัญชาเพื่อการแพทย์ มากกว่า 100 กลุ่ม  แต่ล่าสุดจากการตรวจสอบพบว่า มีวิสาหกิจชุมชนปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์ ที่ผ่านการขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย เพียงไม่กี่แห่ง ที่เหลือจำนวน อีก เกือบ 100 แห่ง ที่ยังถูกลอยแพ กลายเป็นวิสาหกิจชุมชนเถื่อน ที่ไม่มีการรองรับตามขั้นตอนของกฎหมาย แต่มีการนำร่องปลูกล่วงหน้า ต้องแบกภาระการลงทุน มานานนับปี ไม่สามารถปลูกกกัญชาส่งขายได้ 
.
อีกทั้งภายหลังมีการ โหวตคว่ำการพิจารณาร่างกฎหมาย กัญชา ของสภาผู้แทนราษฎร ส่งผลกระทบต่อวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกัญชา ไม่มีกฎหมายชัดเจนในการควบคุม และไม่มีแนวทางในการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน ตามกฎหมาย ทำให้มีตัวแทนวิสาหกิจชุมชน ออกมาเรียกร้องไปยัง รัฐบาลและหน่วยงานเกี่ยวข้อง ออกมาเร่งตรวจสอบแก้ไข ชดเชยเยียวยา  วางแนวทางช่วยเหลือ
.
เช่นเดียวกันกับ นางสาวพรปวีร์ จิตมาตย์ อายุ 44 ปี ตัวแทนวิสาหกิจชุมชนพืชสมุนไพรทางการแพทย์แบบผสมผสาน หมู่ 13 บ้านนาบัง ต.โคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร จ.นครพนม ออกมาเปิดเผยว่า สำหรับวิสาหกิจชุมชนดังกล่าวได้เริ่มดำเนินการรวมกลุ่ม เกษตรกร ประมาณ 10 คน ก่อตั้งเป็นสิสาหกิจชุมชน ปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์ มาตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2564 โดยความร่วมมือกับทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลในพื้นที่ โดยเคยยื่นหลักฐานเสนอการขออนุญาตปลูกกัญชามาเป็นระยะเวลา กว่า 1 ปี และมีการลงทุนก่อสร้างโรงเรียนตามแบบมาตรฐาน เป็นพื้นที่ดำเนินการปลูก ระดมทุน รวมกว่า 2.5 แสนบาท แต่สุดท้ายไม่ได้รับการอนุญาต เนื่องจากไม่มีความชัดเจนทางกฎหมาย ไม่มีหน่วยงานรัฐเป็นพี่เลี้ยงที่จะเข้ามาตรวจสอบดูแล การเสนอขออนุญาต ตามระเบียบกฎหมาย ปล่อยให้เกษตรกร ดำเนินการเองทุกขั้นตอน สุดท้ายถูกดองเรื่องยาว และในที่สุดมีปัญหา   โหวตคว่ำการพิจารณาร่างกฎหมาย กัญชา ของสภาผู้แทนราษฎร ส่งผลกระทบต่อวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกัญชา ไม่มีกฎหมายชัดเจนในการควบคุม หรือแนวทางที่ชัดเจน ต้องถูกลอยแพ ไม่สามารถขออนุญาตได้ ต้องหาแนวทางในการช่วยเหลือตนเอง หนำซ้ำโรงเรียนที่ก่อสร้างไว้ ได้รับความเสียหาย ซ่อมแซมมาแล้ว 2 ครั้ง ต้องแบกทั้งภาระต้นทุน ปัญหาการขออนุญาตที่ไม่มี่ความชัดเจน เกิดความสับสน 
.
นอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องการตลาด เพราะปัจจุบันมีการปลูกกัญชาเสรีมากขึ้น ทำให้กัญชาใต้ดิน ที่ไม่มีการก่อตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนมาตีตลาดขายในราคาถูก ทั้งนี้จึงฝากรัฐบาล รวมถึงหน่วยงานเกี่ยวข้อง และพรรคภูมิใจไทย ที่เสนอเป็นนโยบายสำคัญ เร่งหาทางช่วยเหลือ วางแนวทางรองรับแก้ไขปัญหา ชดเชยเยียวยากับการลงทุนที่เกิดขึ้น เพราะสุดท้ายกำลังถูกปล่อยลอยแพ