โควิดวันนี้ ติดเชื้อลด ยอดดับลด

โควิดวันนี้

โควิดวันนี้ ติดเชื้อลด ยอดดับลด

ad1

ad1

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19   วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564  รวม 6,335 ราย จำแนกเป็น  ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 6,092 ราย
ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 206 ราย  ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 30 ราย  ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 7 ราย
ผู้ป่วยสะสม 2,059,464 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
---------------------
หายป่วยกลับบ้าน 7,218 ราย
หายป่วยสะสม 1,959,663 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
ผู้ป่วยกำลังรักษา 80,657 ราย
---------------------
เสียชีวิต 37 ราย