ผวาทั้งหมู่บ้าน!ช้างป่าสีดอโหนกข้ามฟากแปดริ้วกลับมาหากินไกลถึงฝั่งปราจีนฯอีกแล้ว (มีคลิป)

ผวาทั้งหมู่บ้าน!ช้างป่าสีดอโหนกข้ามฟากแปดริ้วกลับมาหากินไกลถึงฝั่งปราจีนฯอีกแล้ว (มีคลิป)
ad1


ad1

ad1

ad1

ปราจีนบุรี -ช้างป่าสีดอโหนก(สิบล้อ)หวนกลับข้ามฟากจากแปดริ้วมาหากินไกลถึงฝั่งปราจีนฯอีกแล้วก่อนหน้าเคยเหยียบคนตายป่าไม้อพยพกลับคืนถิ่นแปดริ้วไกลกว่า160กม.เศษแล้วหวนมาอีก   ขณะโขลงอื่นจ่อวนเวียนๆ

กลุ่มไลน์เครือข่ายเฝ้าระวังช้างป่าต.วังท่าช้าง ผู้ใช้โดยนายธวัชชัย  ช้างสาร รายงานด้วยข้อความ คลิป ภาพนิ่งระบุว่า ..

ชุดเคลื่อนที่เร็วเฝ้าระวังผลักดันและติดตามแก้ไขปัญหาช้างป่าฯ(อ่างฤาไน) จ.ฉะเชิงเทรา อ.สนามชัยเขต ขอรายงานผลการปฏิบัติงานดังนี้

ชุดที่ 1
ร่วมกับ อบต.สว.กำนัน ต.เขาไม้แก้ว อ.กบินทร์บุรี  จ.ปราจีนบุรี ผญ.ผช.บ.เขาจัรทร์ ม.9 ต.ทุ่งพระยา ติดตามร่องรอยช้างป่าสีดอโหนก(สิบล้อ) บริเวณ บ.เขาจันทร์ ม.9 ต.ทุ่งพระยา อ.สนามชัยเขต พิกัด
47p 0797708 E 1520223 N
และตรวจสอบพื้นที่ บริเวณ รอบเขานกแกง บ.คลองตามั่น ม.8 ต.เขาไม้แก้ว อ.กบินทร์บุรี จนกระทั่งถึง เวลา 19.30 น.พบช้างป่าสีดอโหนก หากินอยู่ต้นมะม่วง พิกัด


47p 0802296 E 1519562 N
ผลักดันช้างป่าเคลื่อนตัวออกหากิน ไร่มันสำปะหลัง-ป่าอ้อย บ.คลองตามั่น ม.8 ต.เขาไม้แก้ว พิกัด
47p 0802888 E 1518772 N
แล้วออกหากิน บริเวณ เกาะป่ายูคา-ป่าอ้อย บ.หนองเข็ง ม.5 ต.ทุ่งพระยา พิกัด
47p 0801378 E 1518681 N
ช้างป่าสีดอโหนก ออกหากินวนกลับเข้าพักอาศัยอยู่ เขานกแกง พื้นที่ บ.คลองตามั่น ม.8 ต.เขาไม้แก้ว อ.กบินทร์บุรี พิกัด
47p 0801789 E 1519613 N
ช้างป่าอีกกลุ่มประมาณ 7 ตัว ออกหากิน บริเวณ สวนมะม่วง-ป่าอ้อย-ปาล์ม บ.โปร่งเจริญ ม.12 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต พิกัด

47p 0790641 E 1501459 N
ผลักดันช้างป่า เข้าพักอาศัยอยู่ เกาะป่าเขาอีหล่ำ พื้นที่ บ.อ่างเสือดำ ม.7 ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ พิกัด
47p 0791756 E 1499288 N
ชุดที่ 2
เฝ้าระวังช้างป่าตามจุดช้างป่า เข้า-ออก บริเวณ บ.นายาว ม.15 ต.ท่ากระดาน พิกัด
47p 0803999 E 1500760 N
บ.คลองเตย ม.21 ต.ท่ากระดาน พิกัด
47p 0803709 E 1500949 N
เหตุการณ์ปกติ

ปัจจุบันช้างป่า ประมาณ 80+ตัว
พักอาศัยอยู่ ป่าพื้นที่เขตฯ พิกัด
47p 0803379 E 1498766 N
เฝ้าระวังในพื้นที่

สำหรับช้างป่าสีดอโหนก(สิบล้อ)เป็นช้างป่าจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน จ. ฉะเชิงเทรา (ในพื้นที่ป่าราบต่ำผืนสุดท้ายของไทยในป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออก จ.ฉะชิงเทรา,จ.ชลบุรี,จ.จันทบุรีจสระแก้ว จ.ระยอง) ที่ข้ามฝั่งหากินออกนอกพื้นที่ป่าไป-มาระหว่างเขตจ.ฉะเชิงเทรากับพื้นที่จ.ปราจีนบุรีเคยเหยียบทำร้ายชาวบ้านตายขณะกำลังหาของป่าและมีดาอพยพนำดลับคืนถิ่นไกบม่กกว่า160กม เศษแต่ยังสามารถกลับมาเช่นเดิมในวันนี้

สาเหตุที่ข้างป่า-โขลงช้างจากเขตระกษาพันธุ์สัตว์ป่าออกนอกพื้นที่หากินโดยรอบ สร้างความเสียหายกับพืชไร่พืชสวนนาข้างที่พักบ้านเรือนทรัพย์สินอื่นๆตลอดรวมถึวอันตรายกับชีวิต มาจากปัญหาประชากรช้างป่าที่มากเกินจนล้นป่า   แหล่งอาหาร  ที่อยู่แหล่งน้ำจำกัด  แม้จะมีคูหรือทำแนวรั้วกันชั้าง หมดงบมหาศาล  แต่กั้นไม่ได้  

 เกิดปัญหา    ความขัดแย้งกับคนมาต่อเนื่อง อาทิ ช้างถูกรถชนตาน-เจ็บระหว่างข้ามถนน,ช้างถูกยิง-ถูกดักบ่วง ถูกไฟฟ้าช๊อต ช้างทำลายพืชไรพืชสวน นาข้าวทรัพย์สินที่อยู่ทำร้ายบาดเจ็บ-เสียชีวิต

มานิตย์   สนับบุญ/ปราจีนบุรี รายงาน