"แรมโบ้" ปลื้ม Fitch Ratings คงอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย BBB+

"แรมโบ้" ปลื้ม Fitch Ratings คงอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย BBB+
ad1


ad1

ad1

ad1

"แรมโบ้" ปลื้ม Fitch Ratings คงอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย BBB+ และคงมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทยอยู่ในระดับมีเสถียรภาพ เป็นการพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่านายกฯ มีความตั้งใจทำงาน แก้ไขปัญหาประเทศ ขอประชาชนมั่นใจว่านายกฯจะนำพาประเทศพ้นวิกฤต

22 มิถุนายน นายเสกสกล อัตถาวงศ์ อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี กล่าวว่าตามที่กระทรวงการคลังแถลง ว่า Fitch Ratings คงอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย (Sovereign Credit Rating) ที่ BBB+ และคงมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทยอยู่ในระดับมีเสถียรภาพ (Stable Outlook) นั้นเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่ง เพราะทำให้เห็นว่าแม้ประเทศจะประสบกับสถานการณ์โควิด-19และส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศ 

แต่ด้วยความพยายามของนายกฯและรัฐบาล รวมถึงทุกภาคส่วนได้ร่วมกันทำงานเพื่อช่วยเหลือประชาชน และให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้  จึงทำให้ยังคงอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศในลำดับที่น่าพอใจ และคงมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทย อยู่ในระดับมีเสถียรภาพ

นอกจากนี้ภาคการคลังสาธารณะ ยังมีความเข้มแข็งเป็นผลจากการบริหารจัดการทางการคลังอย่างรอบคอบ โดยมีกรอบนโยบายเศรษฐกิจมหภาคที่แข็งแกร่ง สำหรับสัดส่วนหนี้ภาครัฐบาล ต่อ GDP ของประเทศไทยปี 2565 คาดว่า จะเพิ่มขึ้นด้วย พร้อมกับคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยจะขยายตัวที่ร้อยละ 4.5 เนื่องจากการฟื้นตัว ของอุปสงค์ในประเทศและการกลับมาของนักท่องเที่ยว ภาคการเงินต่างประเทศยังคงมีความแข็งแกร่ง

"ที่ผ่านมาแม้ว่าประเทศจะมีปัญหาจากสถานการณ์โควิด ที่ทั่วโลกก็ประสบปัญหานี้ แต่นายกฯไม่ได้ย่อท้อ มีความพยายามอย่างเต็มที่ที่จะแก้ไขปัญหาให้ได้  ซึ่งจากการที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศแบบนี้ ทำให้เห็นแล้วว่านายกฯสามารถทำได้ดี ดังนั้นขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในนายกฯและรัฐบาล ว่าจะสามารถนำพาประเทศพ้นวิกฤตโควิดไปได้ รวมถึงปัญหาอื่นๆ โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังอย่างแน่นอน"
เสนาะ วรรักษ์/รายงาน