มีที่นี้ที่เดียว!!ทุกเช้ารองผู้ว่าอุทัยธานีจูงเด็กนักเรียนข้ามถนนไปส่งโรงเรียนทุกวันเพื่อความปลอดภัย

มีที่นี้ที่เดียว!!ทุกเช้ารองผู้ว่าอุทัยธานีจูงเด็กนักเรียนข้ามถนนไปส่งโรงเรียนทุกวันเพื่อความปลอดภัยad1

อุทัยธานี- มีที่นี้ที่เดียว!!ทุกเช้ารองผู้ว่าอุทัยฯ จูงเด็กนักเรียนและผู้ปกครองข้ามถนนไปส่งโรงเรียนทุกวัน สร้างภาพความน่ารักให้กับผู้ปกครองหลายท่าน

เมื่อเวลา 7.00.น.ของวันที่ 22 กันยายน 2565 ดร.อลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เนื่องจากในทุกๆเช้า รองผู้ว่าฯจะมาคอยรอรับเด็กนักเรียนและผู้ปกครอง มาคอยจูงข้ามถนนทุกวัน หน้าโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี เพื่อความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอุทัยธานี เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้ามทางม้าลาย และให้ผู้ใช้รถ ชะลอความเร็วในเขตชุมชน สถานศึกษา

ผู้ปกครองเด็กนักเรียนต่างพากันชมรองผู้ว่าคนนนี้เป็นอย่างมาก และที่ผ่านมาก็ไม่เคยเห็นภาพรองผู้ว่าอุทัยฯมาคอยจูงเด็กนักเรียนข้ามถนน พึ่งเคยเห็นที่แรก และท่านก็ทำแบบนี้มานานหลายปี ซึ่งเป็นความกระตุ้นให้นักเรียนอยากมาโรงเรียนทุกวัน เนื่องจากช่วงเช้ารองผู้ว่าอุทัยฯก็จะทักทายเด็กนักเรียน หยอกล้อกับเด็กนักเรียนอยู่เป็นประจำ