โครงการชลประทานศรีสะเกษเตรียมความพร้อมรับองคมนตรีเดินทางมาขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการชลประทานศรีสะเกษเตรียมความพร้อมรับองคมนตรีเดินทางมาขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริad1

ศรีสะเกษ-โครงการชลประทานศรีสะเกษ ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เตรียมความพร้อมรับองคมนตรีเดินทางมาขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จำรัส สวนจันทร์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานศรีสะเกษ

นายจำรัส สวนจันทร์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานศรีสะเกษ ประชุม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่เตรียมความพร้อมรับองคมนตรี ที่เดินทางมาขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  โดยมีนายสรยุทธ กสินธุ์มานะวาท หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายเทอดศักดิ์ เขียนนิลศิริ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 2 โครงการชลประทานศรีสะเกษ

ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติหน้าที่เตรียมความพร้อมในการรับองคมนตรี พร้อมคณะที่จะเดินทางมาขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ โดยได้มอบหมายแผนการทำงาน รวมถึงจัดทำรายละเอียดด้านบริหารจัดการน้ำของอ่างเก็บน้ำติ๊กชูและอ่างเก็บน้ำตาจู  เพื่อนำเสนอต่อองคมนตรีในการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่อไป

เสนาะ วรรักษ์/รายงาน