ผู้นำกะเหรี่ยงลั่นร่วมทุกกลุ่มขจัดรัฐบาลเผด็จการทหารเมียนมา

ผู้นำกะเหรี่ยงลั่นร่วมทุกกลุ่มขจัดรัฐบาลเผด็จการทหารเมียนมาad1

ผู้นำกะเหรี่ยงลั่น จะร่วมกับทุกกลุ่มขจัดเผด็จการทหารมินอ่องไลน์ ขณะจัดงานวันปฏิวัติครบ 74 ปี หวั่นทหารเมียนมาส่งบินบอมบ์  จึงไม่จัดให้มีการเดินสวนสนาม

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 ที่ชายแดนไทย-เมียนมา กองบัญชาการกองพลที่ 7 ตรงข้าม อ.ท่าสองยาง จ.ตาก นายพลจัตพอลโด้ ก่วยทู รองประธานาธิบดี The Karen National Union:-KNU หรือสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง (เคเอ็นยู.)  ได้เป็นประธานในพิธีจัดงานครบรอบ 74 ปี แห่งการปฏิวัติ ของเคเอ็นยู .- KNU ซึ่งตรงกับวันที่ 31 มกราคม ของทุกปี โดยมีทหารเคเอ็นยู.ทั้งชายหญิง และผู้นำนายทหารระดับผบ.พัน ผบ.ร้อยในพื้นที่กองพลที่ 7 เข้าร่วมพิธี โดยในปี 2566 นี้มีการจัดพิธีเล็กๆ กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของวันปฏิวัติ และกิจกรรมอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีการอ่านสาส์นจากพลเอกมูตู เซโพ ประธานาธิบดี The Karen National Union:-KNU  -  เคเอ็นยู. รวมทั้งสาส์นแสดงความยินดีจากผู้นำชนกลุ่มน้อยอื่นๆ และกลุ่มต่อต้านทหารเมียนมาด้วย เช่น กลุ่มพีดีเอฟ. หรือ กองกำลังพิทักษ์ประชาชน กองกำลังนักศึกษาเอบีเอสดีเอฟ. เป็นต้น

พลจัตวาพอลโด้  ก่วยทู กล่าวว่า ทหาร Karen National Union:-KNU .จะร่วมกับชนกลุ่มน้อยทุกฝ่าย และประชาชนชาวเมียนมาในการโค่นล้มสภาบริหารทหารที่นำโดยพลเอกอาวุโสมินอ่อง หล่าย เพราะนับแต่การรัฐประหารมาหรือ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2021 เป็นต้นมา บ้านเมืองเกิดความไม่สงบ ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นในบ้านเมือง

สำหรับการจัดงานวันปฏิวัติในปี 2566 หรือ 2023 นี้ ทาง Karen National Union:-KNU  เคเอ็นยู.มีนโยบายให้กองพลต่างๆ จัดพิธี ในพื้นที่ของตนเอง และที่น่าแปลกที่สุดคือ งานวันปฏิวัติปี 2566 หรือ 2023  จึงไม่มีการสวนสนามดั่งเช่นทุกปี เพราะฝ่ายกะเหรี่ยง หวาดระแวง กลัวว่า  ทางรัฐบาลทหารเมียนมา จะส่งเครื่องบินรบมายิง หรือมาทิ้งระเบิด ซึ่งจะทำให้เกิดการสูญเสียกับฝ่ายกะเหรี่ยงได้