สายเที่ยวเฮลั่น! จีนเปิดขอวีซ่าท่องเที่ยวอีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค.เป็นต้นไป

สายเที่ยวเฮลั่น! จีนเปิดขอวีซ่าท่องเที่ยวอีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค.เป็นต้นไปad1

เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 2566 สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยออกมาประกาศประกาศกฎเกณฑ์การยื่นขอวีซ่าจีนและขั้นตอนการดำเนินการ ของสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย โดยมีข้อความว่า ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2566 เป็นต้นไป สถานทูตจีนจะรับยื่นคำร้องขอวีซ่าประเภทต่าง ๆ รวมทั้ง วีซ่าท่องเที่ยว (วีซ่า L)

สำหรับกฎเกณฑ์การยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวหรือวีซ่า L ผู้ที่จะเดินทางไปเที่ยวประเทศจีนใช้เอกสาร คือ เอกสารการจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ และใบจองโรงแรม-ที่พัก กรณียื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวแบบกลุ่มกรุณายื่นเอกสารหนังสือเชิญสำหรับวีซ่าแบบกลุ่ม (Invitation letter for Tourist Group) ที่ออกโดยบริษัท/หน่วยงานการท่องเที่ยวในประเทศจีนที่ได้รับการอนุญาต

นโยบายการเข้าประเทศจีนสำหรับชาวต่างชาติ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ต้องการเดินทางไปยังประเทศจีน ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป จะมีการปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับวีซ่าจีน และนโยบายการเข้าประเทศจีนสำหรับชาวต่างชาติ ดังนี้

1. วีซ่าที่ได้รับการอนุมัติก่อนวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2563 แล้วยังไม่หมดอายุ สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกครั้ง

2. หน่วยงานบริการด้านการยื่นขอวีซ่าทุกที่ประจำการในประเทศต่างๆ จะกลับมาดำเนินการออกวีซ่าประเภท ให้แก่ชาวต่างชาติที่ต้องการไปประเทศจีน โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ประกาศกฎระเบียบการยื่นขอวีซ่าจีน

3. หน่วยงานวีซ่าหน้าด่าน จะกลับมาดำเนินการออกวีซ่าหน้าด่านประเภทต่างๆ อีกครั้ง โดยพิจารณาเป็นไปตามกฎเกณฑ์การอนุมัติ

4. การกลับมาใช้กฎการยกเว้นวีซ่าในมณฑลไหหลำ การล่องเรือสำราญผ่านท่าเรือเมืองเซี่ยงไฮ้ คณะทัวร์ที่เดินทางไปเที่ยวเขตปกครองพิเศษฮ่องกงหรือมาเก๊า แล้วจะผ่านเข้าประเทศจีนทางมณฑลกวางตุ้ง และคณะทัวร์จากประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้าท่องเที่ยวเมืองกุ้ยหลินในเขตปกครองตนเองกว่างซี

อย่างไรก็ตาม ความเคลื่อนไหวดังกล่าวนับเป็นก้าวล่าสุดในการเปิดประเทศของจีน หลังการระบาดของโรคโควิด-19 ขณะนี้การเดินทางเข้าประเทศจีนต้องการเพียงแค่ผลตรวจ ATK ซึ่งสามารถตรวจด้วยตัวเองได้ ไม่ต้องกักตัว และไม่ต้องตรวจ PCR

ทั้งนี้สามารถอ่านรายเอียดการขอวีซ่าเพิ่มเติมได้ที่ http://th.china-embassy.gov.cn/th/sgxw/202303/t20230313_11040067.htm