ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ ถึงอังกฤษ ทรงร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกกษัตริย์ชาร์ลส์ที่ 3

ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ ถึงอังกฤษ ทรงร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกกษัตริย์ชาร์ลส์ที่ 3ad1

ในหลวง พระราชินี เสด็จพระราชดำเนินถึงอังกฤษ ตามคำทูลเชิญของสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 เพื่อทรงร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 และสมเด็จพระราชินีคามิลลา ณ มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์

เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 66 เวลา 08.03 น. ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ซึ่งช้ากว่าเวลาประเทศไทย 6 ชั่วโมง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประทับเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ TG 8886 เสด็จพระราชดำเนินถึงยังท่าอากาศยานลอนดอน สแตนสเต็ด ตามคำทูลเชิญของสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 แห่งสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ เพื่อทรงร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 และสมเด็จพระราชินีคามิลลา ณ มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ ในกรุงลอนดอน 

โดยมีนายธานี ทองภักดี เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน นายไซม่อน ไบซ์ ผู้แทนพระองค์สมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 แห่งสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ นายไมเคิล จอห์น ฮอลโลเวย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการพัฒนา สหราชอาณาจักร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ

หลังจากมีพระราชปฏิสันถารกับผู้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จแล้ว ประทับรถยนต์พระที่นั่ง ซึ่งสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน จัดถวาย เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมเดอะแลนด์มาร์ก ลอนดอน ซึ่งเป็นโรงแรมที่ประทับ เพื่อทรงร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 และสมเด็จพระราชินีคามิลลา แห่งสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่ และไอร์แลนด์เหนือ ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2566