ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดสมุทรปราการ มอบทุนการศึกษา

ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดสมุทรปราการ มอบทุนการศึกษา

ad1

ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดสมุทรปราการ และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรีตำบล แพรกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการ ผอ.วุฒิชัย วันทมาตย์ ที่ปรึกษาด้านการศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบลแพรกษา นายอบีนาช มาจี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ว่าด้วยความร่วมมือทางการศึกษา

พร้อมมอบทุนการศึกษา ระหว่างเทศบาลตำบลแพรกษา และโรงเรียนสังกัดเทศบาลแพรกษา ทั้ง 3 โรงเรียน กับ บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด และมอบเครื่องวัดคุณภาพอากาศ ฝุ่นละออง PM 2.5 ให้กับโรงเรียนมัธยมแพรกษาวิเทศศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนมัธยมแพรกษาวิเทศศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลแพรกษา โดยหลังเสร็จพิธี ได้นำคณะผู้บริหารบริษัทฯ เยี่ยมชมอาคารเรียนหลังใหม่อีกด้วย