ยกโมเดลชุมชนบ้านนาบง อ.บ่อเกลือ ขุดสระเลี้ยงปลา"ย่ำขี้วัว"ภูมิปัญญากักเก็บน้ำ

ยกโมเดลชุมชนบ้านนาบง อ.บ่อเกลือ ขุดสระเลี้ยงปลา"ย่ำขี้วัว"ภูมิปัญญากักเก็บน้ำ

ad1

น่าน - โรงเรียนและชุมชนบ้านนาบง  อ.บ่อเกลือ  เร่งเตรียมความพร้อมสระเลี้ยงปลา ระดมกำลัง "ย่ำขี้วัว" ภูมิปัญญากักเก็บน้ำ  เตรียมรับพันธุ์ปลาน้ำจืดพระราชทาน โครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางพิมลพันธุ์  จันโทภาส นายอำเภอบ่อเกลือ  พร้อมด้วย นางสุภาพ สิริบรรสพ หัวหน้าสำนักกิจการพิเศษโรงพยาบาลน่าน และในฐานะเลขานุการ ศูนย์ประสานงานประชาคมจังหวัดน่าน    ดร.ทวน อุปจักร แกนนำชุมชนจิตอาสา อำเภอบ่อเกลือ   และ พ.ต.ท.ปรีชา ปรารมภ์ สารวัตรอำนวยการ สภ.บ่อเกลือ  ลงพื้นที่ โรงเรียนบ้านนาบง หมู่ที่ 14 ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน เพื่อติดตามความก้าวหน้าและการเตรียมความพร้อมสระเลี้ยงปลาของโรงเรียน  เตรียมรับพันธุ์ปลาน้ำจืดพระราชทาน จำนวน 600 ตัว  โครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางพิมลพันธุ์  จันโทภาส นายอำเภอบ่อเกลือ  กล่าวว่า จากการตรวจเยี่ยม พบว่า สระน้ำเลี้ยงปลาของโรงเรียน มีขนาด กว้าง 7 x  ยาว 21 เมตร และ ลึกประมาณ 1.2-1.5 เมตร  ที่ผ่านมามีปัญหาน้ำแห้งขอดเก็บกักน้ำไม่ได้  หลังจากดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย”  ตามแนวพระราชดำริฯ  โรงเรียนใช้เงิน จำนวน 7,000 บาท จ้างคนในชุมชน นำรถขุดลอกดินโคลนในสระน้ำออก และนำปูนขาวโรยก้นสระเพื่อฆ่าเชื้อโรคและช่วยเก็บกักน้ำได้ส่วนหนึ่ง แต่ยังมีข้อกังวลการรั่วซึมของสระน้ำ  จึงได้ให้คำแนะนำ "การย่ำขี้วัว" ซึ่งเป็นภูมิปัญญาและเป็นองค์ความรู้ที่ได้รับมาจากโคก หนอง นา โมเดล  เพื่อให้เกิดการฉาบหน้าดินในสระ ทำให้สามารถเก็บกักน้ำไว้ได้ 

โดยจากคำแนะนำของนายอำเภอบ่อเกลือ นางภาวิณีย์ วิกาศ ผอ.โรงเรียนบ้านนาบง  ได้ประสานขอรับบริจาคปุ๋ยขี้วัว โดย ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.น่าน  มอบให้จำนวน 20 กระสอบ และได้ระดมกำลังทั้งคณะครู  นักเรียน ผู้ปกครอง และ ชาวบ้าน มาช่วยกัน "ย่ำขี้วัว" สระเลี้ยงปลาของโรงเรียนบ้านนาบง และเตรียมประสานรถน้ำเทศบาลตำบลบ่อเกลือใต้ ทดสอบนำน้ำเข้าสระ เพื่อเตรียมความพร้อมของสระน้ำเลี้ยงปลาให้มีความพร้อมมากที่สุด เตรียมรับพระราชทานพันธุ์ปลาน้ำจืด  เพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนให้กับเด็กนักเรียน  

ทางด้าน นายเพียร พิศจารย์ ผู้ใหญ่บ้านนาบง  กล่าววว่า  คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง มีความร่วมมือร่วมใจกันมาก ตั้งแต่ได้รับคำแนะนำจาก พล.อ.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ถึงแนวทาง ให้โรงเรียนดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย”  และชุมชนบ้านนาบง ดำเนินโครงการ“บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” และ “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” และได้รับมอบเมล็ดพันธุ์ผักสำหรับทดสอบความเสถียร หลากหลายชนิด เมื่อช่วงเดือนธันวาคม 2566  ช่วงระยะเวลาเพียง 1 เดือนครึ่ง มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก โดยเฉพาะแปลงผักของโรงเรียนที่รกร้าง กลายเป็นแปลงผักที่สวยงาม  เด็กนักเรียนและชาวบ้าน มีความรู้เรื่องการเพาะเมล็ดพันธุ์ผัก  ชุมชนบ้านนาบง รู้สึกดีใจอย่างมากที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการทหารพันธุ์ดี  ตามแนวพระราชดำริฯ

สำหรับชุมชนบ้านนาบง หมู่ที่ 14 ที่มีทั้งหมด 96 หลังคาเรือน 408 คน ประกอบอาชีพทำข้าวไร่ ไร่มันสำปะหลัง ไร่ข้าวโพด ปลูกไม้ผล ได้แก่ เงาะ ลิ้นจี่ ส้มเขียวหวาน มะม่วง มะนาว มีการเลี้ยงวัวประมาณ 30-40 ตัว ขณะที่โรงเรียนบ้านนาบง เป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนบ้านนาคอก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียน 43 คน ระดับอนุบาล 2 – ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 มีพื้นที่ 14 ไร่ 25 ตารางวา