'รมว.ธรรมนัส'ลุยแก้ปัญหา ดิน น้ำ สร้างอาชีพเกษตรกรชัยภูมิทั้งระบบ

'รมว.ธรรมนัส'ลุยแก้ปัญหา ดิน น้ำ สร้างอาชีพเกษตรกรชัยภูมิทั้งระบบ

ad1

ชัยภูมิ- รมว.ธรรมนัส สัญญามั่นนำคณะลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ เพื่อมอบนโยบายการเกษตร ตลอดทั้งเดินหน้าแก้ไขสางปัญหา ดิน น้ำ สร้างอาชีพเกษตรทั้งระบบ

เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.2567 ร้อยเอกธรรมนัส พรมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายอรรถกร ศิริลัทธยากร รมช.เกษตรฯ และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ เพื่อมอบนโยบายการเกษตร แก้ไข สะสางปัญหาค้างเก่า ส่งเสริมเร่งรัดโครงการชลประทานต่างๆ แก้น้ำท่วมภัยแล้งอย่างยั่งยืนทั้งระบบ ซึ่งมีกำหนดในระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2567


โดยมีภาระกิจที่จะต้องเดินทางในจุดแรกที่ โครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ เดินทางถึง โครงการอ่างเก็บน้ำ ลำน้ำชี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า เพื่อรับฟังและแก้ปัญหาพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากการจ่ายค่าเวรคืนที่ล่าช้าจากการสร้างอ่างลำน้ำชี โดยสัญญาว่าจะเร่งรีบชดเชยค่าเวรคืนที่ดินให้แล้วเสร็จและได้ค่าชดเชยครบทุกคนอีกด้วย

โดยมี นายอนันต์ นาคนิยม ผวจ.ชัยภูมิ นายสมบัติ ไตรศักดิ์ รอง ผวจ.ชัยภูมิ นส.อรอาภา โล่ห์วีระ รอง ผวจ.ชัยภูมิ นายอร่าม โล่ห์วีระ นายกฯอบจ.ชัยภูมิ นายอัคระแสนคีรี โล่ห์วีระ สส.เขต 7 ข้าราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนกว่าอีก1,000คน ร่วมต้อนรับ

ทั้งนี้ รอ.ธรรมนัส ฯ รมว.เกษตรฯ ยังได้มอบโฉนดเพื่อการเกษตร - มอบกรรมสิทธิ์สัตว์โครงการธนาคารโค - กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ - มอบเมล็ดพันธุ์พืชผักและสารชีวภัณฑ์ - มอบใบรับรอง GAP - มอบโครงการแหล่งน้ำในไร้นานอกเขตชลประทาน -รับเอกสารยื่นข้อเสนอจากหน่วยงาน/เกษตรกร/ประชาชน -ตรวจเยี่ยมโครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ก่อนที่คณะจะเดินทางไปยังจุดที่2 ในเขตพื้นที่บึงละหาน ต.ละหาน อ.จัตุรัส เพื่อปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ลงบึงละหานค่ายจำนวนกว่า 1,000,000ตัว และรับฟังปัญหาพี่น้องจัตุรัส จากการกรณีบึงละหานตื้นเขิน และน้ำท่วมบ่อยครั้งในช่วงน้ำหลาก

ก่อนที่จะได้มอบโฉนดเพื่อการเกษตร - มอบกรรมสิทธิ์สัตว์โครงการธนาคารโค - กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ - มอบเมล็ดพันธุ์พืชผักและสารชีวภัณฑ์ - มอบใบรับรอง GAP - มอบโครงการแหล่งน้ำในไร้นานอกเขตชลประทาน -รับเอกสารยื่นข้อเสนอจากหน่วยงาน/เกษตรกร/ประชาชน

ขณะที่นายอร่าม โล่ห์วีระ นายก อบจ.ชัยภูมิกล่าวรายงานสภาพพื้นที่และรายงานแนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านในพื้นที่ คือเรื่องขุดลอกบึงระหาน ปรับพื้นที่ถนน ไฟส่องสว่าง รอบบึงละหาน และการส่งเสริมอาชีพ ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้ขึ้นเวทีพบปะเกษตรกรและประชาชนผู้ถูกผลกระทบจากโครงการ อ่างเก็บน้ำลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รับฟังปัญหา ความต้องการ และแนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่

ก่อนที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะฯ จะเดินทางต่อเพื่อไปยังจุดที่3 ณ ประตูระบายน้ำสระเทวดา โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ ฟังบรรยายสภาพปัญหาน้ำท่วมอำเภอเมืองโดย นายก อบจ - บรรยายสรุปแนวทางแก้ไขปัญหโดย ผอ. ขนาดกลาง ชลประทาน - รัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยขึ้นเวทีพบปะประชาชน รับฟังปัญหาพี่น้องในอำเภอเมืองจากกรณีน้ำท่วมซ้อนหลายปี พร้อมนำเสนอแนวทางการแก้ปัญหา

ด้านรอ.ธรรมนัส พรมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ เผยว่าวันนี้กระทรวงเกษตรฯ ระดับคณะผู้บริหารได้ลงมาที่จ.ชัยภูมิ เพื่อมารับฟังรับปัญหาและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาพร้อมนโยบายทั้งหมดใน 3เรื่อง 1.คือเรื่องน้ำที่เราจะมาช่วยประชาชนชาวชัยภูมิแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ ในเรื่องน้ำท่วมน้ำแล้ง เรื่องที่2. เรื่องที่ทำมาหากิน และเรื่องที่3. เรื่องส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนมีอาชีพเกษตรกรมีรายได้ในทุกสาขาอาชีพ ในครั้งนี้อีกด้วย