กทม.ประกาศให้ร้านอาหารขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ถึง 5 ทุ่ม เริ่ม 1 ธค. 2564

มติกทม.

กทม.ประกาศให้ร้านอาหารขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ถึง 5 ทุ่ม เริ่ม 1 ธค. 2564

ad1

ad1

กทม.ประกาศ 1 ธ.ค. นี้ ดื่มเหล่าร้านอาหารได้ถึง 5 ทุ่ม
.
คณะกรรมการโรคติดต่อ กทม. ผ่อนคลายให้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน ได้ถึง 23.00น. ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.64 เป็นต้นไป ส่วนผับ-บาร์ คาราโอเกะ สถานบันเทิง และอาบอบนวด ยังไม่ให้เปิด
.
วันที่ 29 พ.ย. 2564 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. ลงนามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 77) สาระสำคัญ คือ คณะกรรมการโรคติดต่อ กทม. เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 64 มีมติผ่อนคลายมาตรการ ดังนี้
.
ร้านอาหารสามารถให้บริการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้ถึง 23.00 น. ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค 2564 สถานที่ตามประกาศก่อนหน้านี้ ยังคงปิดตามเดิม จนถึง 31 ธ.ค. 2564
3.สำหรับกิจกรรมการเล่นหรือแข่งขันที่ได้รับการผ่อนปรนตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย สามารถผ่อนปรนได้แต่ต้องขออนุญาตจากกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงสาธารณสุขที่จะต้องมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
.
ขอความร่วมมือประชาชน ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ประชาชนปลอดภัย และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่จะทำให้เศรษฐกิจเดินหน้าต่อไปได้