มติ กนง. ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ร้อยละ 0.25 ต่อปี จาก ร้อยละ 1.00  เป็นร้อยละ 1.25 ต่อปี

มติ กนง. ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ร้อยละ 0.25 ต่อปี

มติ กนง. ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ร้อยละ 0.25 ต่อปี จาก ร้อยละ 1.00  เป็นร้อยละ 1.25 ต่อปี

ad1

นายปิติ ดิษยทัต ผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ระบุ ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ร้อยละ 0.25 ต่อปี จาก ร้อยละ 1.00  เป็นร้อยละ 1.25 ต่อปี ให้มีผลทันที ทั้งนี้  กนง.ประเมินเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวต่อเนื่องจากภาคการท่องเที่ยวและการบริโภคเป็นสำคัญ พร้อมปรับลดอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจปี 2565 อยู่ที่ร้อยละ 3.2 จากร้อยละ 3.3 ส่วนปี 2566 อยู่ที่ร้อยละ  3.7 จากร้อยละ 3.8 และในปี 2567 อยู่ที่ร้อยละ 3.9