Tag: ผู้ลี้ภัย

ภูมิภาค
เจ้าคณะจังหวัดตาก พร้อมด้วย คณะสงฆ์จังหวัดตาก นำเครื่องอุปโภค-บริโภค สิ่งของเครื่องใช้ ที่ได้รับบริจาคจากประชาชน ไปมอบให้กับผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา ในพื้นที่อำเภอแม่สอด

เจ้าคณะจังหวัดตาก พร้อมด้วย คณะสงฆ์จังหวัดตาก นำเครื่องอุปโภค-บริโภค...

เจ้าคณะจังหวัดตาก พร้อมด้วย คณะสงฆ์จังหวัดตาก นำสิ่งของบริจาคผู้ลี้ภัย

อาเซียน
แม่สอด ผลักดันผู้หนีภัยสงครามกว่า 1,000 คนกลับประเทศ

แม่สอด ผลักดันผู้หนีภัยสงครามกว่า 1,000 คนกลับประเทศ

แม่สอด ผลักดันผู้หนีภัยสงครามกว่า 1,000 คนกลับประเทศ

ภูมิภาค
ผู้ลี้ภัยยื่นข้อเสนอให้ย้ายปลัดอำเภอ อส. และเลิกเก็บเงินเข้า-ออกในศูนย์อพยพ เจ้าหน้าที่ยังเข้าควบคุมพื้นที่ไม่ได้ 

ผู้ลี้ภัยยื่นข้อเสนอให้ย้ายปลัดอำเภอ อส. และเลิกเก็บเงินเข้า-ออกในศูนย์อพยพ...

ผู้ลี้ภัยเสนอให้ย้ายปลัดอำเภอ อส.-เลิกเก็บเงินเข้า-ออกศูนย์