Tag: สนธิญาร้องสอบ สส.เจี๊ยบ อมรรัตน์

การเมือง
สนธิญา ร้อง ปอท.ตรวจสอบ สส.เจี๊ยบ อมรรัตน์ สัมมนาม๊อบสามนิ้ว สวมหมวกคอมมิวนิสต์ 'วางหนังสือ​ ถืออาวุธ'​ 

สนธิญา ร้อง ปอท.ตรวจสอบ สส.เจี๊ยบ อมรรัตน์ สัมมนาม๊อบสามนิ้ว...

สนธิญาร้องสอบ สส.เจี๊ยบ อมรรัตน์ สัมนาม็อบ "วางหนังสือ ถืออาวุธ"