ร้องเล่น เต้นรำ ชมรมลีลาศ จ.ปราจีนบุรี

11 พฤษภาคม 2567

ร้องเล่น เต้นรำ ชมรมลีลาศ จ.ปราจีนบุรี

ad1

ร้องเล่น เต้นรำ ชมรมลีลาศจังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2567 ที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ชั้น 2 จังหวัดปราจีนบุรี ชมรมลีลาศจังหวัดปราจีนบุรี นำโดย นายศุภอรรถ เกตุแก้วมณี ประธานชมรมลีลาศ จ.ปราจีนบุรี กลุ่มผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไปกว่า 50 คน

จัดกิจกรรม ร้องเล่น เต้นรำ เพื่อส่งเสริมด้านการออกกำลังกาย การเต้นเข้าจังหวะ และลีลาศ สร้างความแข็งแรงทั้งด้านร่างกายและด้านจิตใจ

นายศุภอรรถ เกตุแก้วมณี เผยว่า ทางชมรมลีลาศ จ.ปราจีนบุรี จัดสอนให้กับบุคคลทั่วไปฟรี ตั้งแต่เวลา 17.00 - 19.00 น. ในวันจันทร์ และวันพุธ ในขณะเดียวกัน จะจัดกิจกรรม ร้องเล่น เต้นรำ 2 เดือนต่อครั้ง หากผู้ใดสนใจด้านการลีลาศ สามารถมาเรียนได้ สอนให้ฟรี