พระเจ้าอยู่หัวและพระราชินีเสด็จพระราชทานเพลิงศพหลวงพ่อวิริยังค์

หลวงพ่อวิริยังค์

พระเจ้าอยู่หัวและพระราชินีเสด็จพระราชทานเพลิงศพหลวงพ่อวิริยังค์
ad1


ad1

ad1

ad1

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2565  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชาอนุเคราะห์ในการออกเมรุพระราชทานเพลิงศพ ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดมวงเล็บหลวงพ่อวิริยังค์สิรินธโร
อดีตเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลเถาบุญยานนท์วิหารกรุงเทพมหานครและได้ทรงพระราชทานมหากรุณาเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในพิธีพระราชเพลอทานเพลิงศพเมื่อเวลา 17:00 น

โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จเป็นองค์ประธานทานฝ่ายบรรพชิตในพิธีพระราชทานเพลิงศพ

หลังจากนั้นคณะศิษย์ยานุศิษย์ทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ได้ขึ้นวางดอกไม้จันทน์ถวายอาลัยและถวายเป็นอาจาริยบูชาเป็นปัจฉิมวาระแห่งสรีระกิจ

ต่อมาเมื่อเวลา 20:30 น เจ้าประคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนีกรรมการมหาเถรสมาคม
เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทร์ทาวาสได้เมตตาเป็นองค์ประธานประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพจริงพร้อมด้วยคณะสงฆ์คณะศิษย์ยานุศิษย์ร่วมงานเป็นจำนวนมาก

เจ้าพนักงานได้ประกอบพิธีถวายเพลิงศพท่านเจ้าประคุณสมเด็จจนเสร็จสิ้นเมื่อเวลา 22.30 นาที

ท่านพระคุณสรพจน์พิลาส  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลเถาบุญญานนท์วิหารได้เป็นผู้แทนคณะสงฆ์และคณะศิษย์ยานุศิษย์ได้ทอดผ้าบังสกุลบนกองฟอน

จากนั้นในวันที่ 20 มิถุนายน 2565 วันจันทร์
เวลา 7:30 น ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนีได้เมตตาเป็นองค์ประธานในพิธีเก็บอัฐิ
ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานผ้าไตรและภัตตาหารสามหาบในการเก็บอัฐิ

โดยได้รับพระอาราธนาอาราธนาพระเมตตาจากพระเถรานุเถระ 3 รูปเป็นองค์พิจารณาผ้าไตรพระราชทานรับอนุโมทนาถวายอดิเรกเป็นเสร็จการ

จากนั้นเจ้าพนักงานพระราชพิธีสำนักพระราชวังได้เชิญโกศอัฐิของท่านเจ้าประคุณสมเด็จขึ้นรถยนต์หลวงเชิญมายังวัดธรรมะมงคลเถาบุญญานนท์วิหารมีคุณมีคณะสงฆ์พระภิกษุสามเณรคณะศิษยานุศิษย์ได้ตั้งแถวรอรับอัฐิของเจ้าประคุณสมเด็จกลับสู่วัดของท่าน..ได้ประดิษฐานบนมณฑป

คณะสงฆ์วัดธรรมมงคลและคณะศิษย์ได้ปรารภเพื่อที่จะเป็นการเพิ่มพูนบุญกุศลถวายแด่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จให้ยิ่งขึ้นไปจึงได้กำหนดให้มีพิธีบำเพ็ญกุศลฉลองอัฐิในวันนี้เวลา 10:15 น

โดยได้กราบพระอาราธนาพระเถระนุเถระ 10 รูปเจริญพระพุทธมนต์ฉลองอัฐิดังมีรายนามดังต่อไปนี้ 
1.ท่านเจ้าคุณพระเทพเจติยาจารย์ 
     วัดโสมนัสวิหาร
2.ท่านเจ้าคุณพระเทพดิลก
    วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร
3.ท่านเจ้าคุณพระเทพสารสุธี
   เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร
 4.ท่านเจ้าคุณพระเทพเวทีวัด
     วัดสังเวชวิศยาราม วรวิหาร
5.ท่านเจ้าคุณพระเทพวชิรมุนี
    วฃวัดบวรนิเวศวิหาร 
6.ท่านเจ้าคุณพระเทพวัชราภรณ์
    วัดชูจิตธรรมาราม
7.ท่านเจ้าคุณสุมนต์มุนี
    วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร
8.ท่านเจ้าคุณพระราชสารสุธี
    วัดตรีทศเทพวรวิหาร 
9.ท่านเจ้าคุณพระราชบัณฑิต
    วัดธาตุทอง พระอารามหลวง
10.ท่านเจ้าคุณพระวิบูลธรรมวิเทศ
      วัดวอชิงตันพุทธวนาราม

ต่อมามนเวลา 11:00 น ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณรรวม 600 รูปจ ากนั้นในเวลา 12:30 น พระสงฆ์ 80 รูปสวดมาติกาบังสกุล

จากนั้นพระราชพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมวชิรญาณผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลจะได้เมตตามอบอัฐิเพื่อไปประดิษฐานยังพระอารามและหน่วยงานต่างๆซึ่งเจ้าประคุณสมเด็จท่านเมตตานุเคราะห์และเป็นผู้อุปถัมภ์เพื่อเชิญไปประดิษฐานเป็นที่พึ่งตลอดจนเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ เป็นศูนย์รวมใจของผู้ที่เคารพนับถือแก่คณะศิษยานุศิษย์ ณที่นั้นๆ สืบต่อไป

ตลอดจนวัดธรรมมงคลได้กำหนดจะประดิษฐานอัฐิท่านเจ้าประคุณสมเด็จไว้ในอาคารบุญวาทตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เพื่อให้คณะศิษย์ยานุศิษย์และคณะสงฆ์ได้เข้ามาถวายสักการะน้อมรำลึกถึงพระคุณของเจ้าประคุณสมเด็จฯ

#น้อมกราบพระอาจารย์หลวงพ่อ

ขอบคุณภาพ ณเดช ทากามูระ                                  เผยแพร่: วิชชุดา ทองสุทธิ์