ศาลรธน. รับตีความ พรป.พรรคการเมือง-สูตรคำนวณ สส.บัญชีรายชื่อหาร 100

ศาลรธน. รับตีความ พรป.พรรคการเมือง-สำคำนวณ สส.บัญชีรายชื่อหาร 100

ศาลรธน. รับตีความ พรป.พรรคการเมือง-สูตรคำนวณ สส.บัญชีรายชื่อหาร 100ad1

21 ก.ย. 2565  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (ศร.) มีมติเอกฉันท์ รับร่าง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….  กรณีคุณสมบัติสมาชิก ร่วมถึงการทำไพรมารีโหวต และ ร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... กรณีสูตรการคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ หาร 100 มีความขัดแย้ง หรือขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ ไว้พิจารณา หลังประธานรัฐสภา ส่งความเห็น ส.ว.และส.ส. ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย พร้อมให้ผู้เกี่ยวข้องส่งความเห็นเป็นหนังสือ พร้อมส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ