"นายกตู่" ดีเดย์ ฉีดโมเดอร์น่าเข็ม 3 หลังปีใหม่

"นายกตู่"  ดีเดย์ ฉีดโมเดอร์น่าเข็ม 3 หลังปีใหม่

ad1

ad1

น.ส.นันทิดา แก้วบัวสาย นายก  อบจ.สมุทรปราการ  เผยว่าตามที่ อบจ. สมุทรปราการได้ขออนุมัติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อสั่งซื้อวัคซีนซิโนฟาร์ม จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และได้ฉีดให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 243,000 คน ซึ่งสถิติจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันของจังหวัดสมุทรปราการลดลงอย่างต่อเนื่องจากลำดับที่ 2 รองจากกรุงเทพมหานคร ในช่วงก่อนฉีดวัคซีน  มาจนถึงปัจจุบันจังหวัดสมุทรปราการติดเชื้อในลำดับ 5-10 ของประเทศไทย และบางวันจังหวัดไม่ติดอยู่ในลำดับที่ 1-10 ก็เป็นผลมาจากวัคซีนของอบจ.สมุทรปราการ และวัคซีนของรัฐบาล รวมไปถึงความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องชาวสมุทรปราการที่ใช้มาตรการเว้นระยะห่าง ความเสียสละชองบุคคลากรทางการแพทย์ทุกท่านในจังหวัดสมุทรปราการ  ซึ่งอบจ.สมุทรปราการ ก็ได้สนับสนุนในทุกๆเรื่องที่สามารถดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้ ในโรงพยาบาลสนาม WHA ทั้งเครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และก็ต้องขอขอบคุณท่านประธานหอการค้า คุณชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ที่จัดส่งอาหาร เครื่องดื่ม ถุงยังชีพ เครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ในช่วงโควิด 19 Peak ที่สุด รวมไปถึงขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ของอบจ สมุทรปราการ ทุกท่านที่เสียสละเวลาทำงานบริการพี่น้องประชาชนในการฉีดวัคซีนของอบจ.ให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ทุกอย่าง

 

ต่อมาในช่วงเดือนกรกฎาคม 2564 อบจ.สมุทรปราการ ได้เล็งเห็นถึงสถานการณ์การระบาดอย่างรุนแรงของโควิด 19 และสภากาชาดไทยได้เปิดให้สั่งจองวัคซีนโมเดอร์นา ซึ่งเป็นเทคโนโลยี mRNA ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ซึ่งสภากาชาดไทยได้จัดสรรโควตาวัคซีนจำนวนหนึ่งให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อนำไปฉีดให้ประชาชนกลุ่มเปราะบาง บุคลากรทางการแพทย์ และกลุ่มประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยู่ในจังหวัดต่าง ๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และอบจ.สมุทรปราการก็ได้รับการจัดสรรวัคซีนโมเดอร์นา จากสภากาชาดไทย จำนวน 100,000 โดส โดยในขณะนี้ทางสภากาชาดไทยแจ้งว่า จะสามารถจัดส่งวัคซีนโมเดอร์นาให้กับ อบจ.สมุทรปราการในช่วงเดือนมกราคมปี 2565


 
ดังนั้น เพื่อให้การฉีดวัคซีนเป็นไปตามระเบียบที่สภากาชาดไทยได้กำหนดไว้ และเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันโรคติดต่อโควิด 19 ตามที่ศบค.กำหนดไว้  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จึงจะเปิดลงทะเบียนรับวัคซีนโมเดอร์นา  แบบทะเบียนออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป (จนกว่าจะครบจำนวน)  โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายไว้ดังนี้

กลุ่มที่ 1 สำหรับเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปี ถึง 24 ปี ที่มีภูมิลำเนา หรือเรียนอยู่ในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ และไม่เคยได้รับวัคซีนชนิดใดมาก่อน 

กลุ่มที่ 2 กลุ่มบุคคลทั่วไป อายุ 24 ปี ขึ้นไป ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนชนิดใดมาก่อน โดยมีภูมิลำเนา หรือทำงานในจังหวัดสมุทรปราการ 

กลุ่มที่ 3  กลุ่มเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน (Booster) สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนซิโนฟาร์ม หรือซิโนแวค มาแล้ว 2 เข็ม ระยะห่าง 1 เดือน ส่วน Astra Zeneca ระยะห่าง 6 เดือน ซึ่งผู้รับวัคซีนต้องมีภูมิลำเนา หรือทำงานในจังหวัดสมุทรปราการ 

 กลุ่มที่ 4 กลุ่มเปราะบาง 5 ประเภทที่สภากาชาดไทยกำหนดไว้ และอบจ.ได้ประชาสัมพันธ์ผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวช้องไปแล้ว 
• บุคลากรทางการแพทย์
• ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ
• ผู้ป่วยติดเตียง
• สตรีมีครรภ์
• ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป


 จึงขอเชิญชวนประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องชาวสมุทรปราการ ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด 19 หรือต้องการที่จะรับวัคซีนเข็มที่ 3 (Booster) ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ที่กำหนดได้ตั้งวันนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะครบจำนวน ทั้งนี้เมื่อได้รับการส่งมอบวัคซีน และจะเริ่มดำเนินการฉีดวัคซีนโมเดอร์นาให้กับผู้ที่ลงทะเบียนได้สำเร็จ อบจ.สมุทรปราการจะได้มีการแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป ซึ่งคาดว่าจะฉีดได้ประมาณปลายเดือนมกราคม 2565 และสถานที่ฉีดทางอบจ.สมุทรปราการ ขออนุมัติท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอให้บริเวณริมเชื่อนศาลากลาง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อไม่ให้แออัด และดำเนินการตามมาตรการการป้องกันโควิดของจังหวัดอย่างเคร่งครัด
ถ้ามีข้อสงสัยสามารถโทรสอบถามได้ที่ call center ของ อบจ ที่ 081-2344902-28 
หรือผ่าน line @samutprakanmvc