"ศรีสุวรรณ จรรยา" ควงกลุ่มนักรบองค์ดำ และภาคีเครือข่าย ยื่นหนังสือถึง ป.ป.ช. ให้เอาผิด "ชัชชาติ" ฐานปล่อยม็อบเอเปกออกไปปะทะตำรวจ ให้ผู้ชุมนุมค้างคืนลานคนเมืองทั้งที่เป็นข้อห้าม

"ศรีสุวรรณ จรรยา" ควงกลุ่มนักรบองค์ดำ และภาคีเครือข่าย ยื่นเอาผิด"ชัชชาติ"

"ศรีสุวรรณ จรรยา" ควงกลุ่มนักรบองค์ดำ และภาคีเครือข่าย ยื่นหนังสือถึง ป.ป.ช. ให้เอาผิด "ชัชชาติ" ฐานปล่อยม็อบเอเปกออกไปปะทะตำรวจ ให้ผู้ชุมนุมค้างคืนลานคนเมืองทั้งที่เป็นข้อห้าม

ad1

วันที่ 24 พ.ย. 2565 ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ถนนสนามบินน้ำ นายศรีสุวรรณ จรรยา สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ร่วมกับกลุ่มศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบัน นำโดย นาย อานนท์ กลิ่นแก้ว และนายนพคุณ ทองถิ่น พร้อมภาคี อาทิ กลุ่มศูนย์ช่วยเหลือด้านกฎหมายผู้ถูกล่วงละเมิด bully ทางสังคมออนไลน์ หรือ ศชอ. กลุ่มนักรบองค์ดำ ฯลฯ เข้ายื่นหนังสือถึงป.ป.ช. ให้เอาผิด นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม.กรณี กลุ่มผู้ชุมนุมหยุดเอเปกที่ลานคนเมือง
.
หนังสือร้องเรียนระบุว่า การที่ผู้ว่าฯ กทม.กำหนดให้ลานคนเมือง เป็นพื้นที่ขออนุญาตจัดชุมนุมสาธารณะได้ตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ 2558 ผู้ว่าฯ กทม. ก็ต้องมีหน้าที่ที่จะควบคุม ดูแล ให้ผู้ชุมนุมหรือกลุ่มราษฎรหยุดเอเปก 2022 ต้องปฏิบัติให้อยู่ในกรอบการชุมนุมสาธารณะ และตามประกาศ กทม. เรื่องจัดให้มีสถานที่เพื่อใช้สำหรับการชุมนุมสาธารณะอย่างเคร่งครัด ทั้งต้องถือปฏิบัติตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดสถานที่ตามนัย ม.8(5) แห่ง พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะด้วย
.
แต่ผู้ว่าฯ กทม.กลับละเว้นหรือเพิกเฉยเสีย ปล่อยให้ผู้ชุมนุมอยู่อาศัยในลานคนเมืองหรือค้างคืนได้ ทั้งๆ ที่เป็นข้อห้าม จนกระทั่งเกิดการรวมตัวกันในยามเช้าและเคลื่อนขบวนออกมาเกิดเหตุปะทะกันขึ้นเมื่อ 18 พ.ย. 2565 ระหว่างตำรวจ คฝ.และกลุ่มผู้ชุมนุมที่ละเมิดกฎหมาย 
.
จนมีผู้บาดเจ็บทั้งสองฝ่าย และทรัพย์สินของทางราชการเสียหาย เช่นนี้ ผู้ว่าฯ กทม.ย่อมเข้าข่าย การทุจริตต่อหน้าที่ อันถือเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการตามนัยทางกฎหมายแห่ง ม.4 ของ พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2561 โดยชัดแจ้ง ด้วยเหตุดังกล่าวสมาคมฯ จึงต้องนำความพร้อมพยานหลักฐานมายื่นเพื่อให้ดำเนินการสอบสวนและวินิจฉัยเอาผิดตามครรลองของกฎหมายต่อไป