กระอัก! พาณิชย์อนุมัติให้สินค้าปุ๋ยเคมีทุกสูตรปรับขึ้นราคาตามต้นทุนที่แท้จริง

พาณิชย์อนุมัติให้สินค้าปุ๋ยเคมีทุกสูตรปรับขึ้นราคา

กระอัก!  พาณิชย์อนุมัติให้สินค้าปุ๋ยเคมีทุกสูตรปรับขึ้นราคาตามต้นทุนที่แท้จริง
ad1


ad1

ad1

ad1

กรมการค้าภายในอนุมัติให้สินค้าปุ๋ยเคมีทุกสูตรปรับขึ้นตามต้นทุนที่แท้จริง หลังเจอพิษสงคราม 2 ประเทศที่ไทยนำเข้าวัตถุดิบ 100% ส่วนสินค้าอื่น ๆ ยังไม่อนุมัติ แต่หากสินค้าใดกระทบมากปล่อยให้ขึ้นได้บ้างเพื่อให้ทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันได้ พร้อมจับมือหอการค้าไทย เจรจาผู้ซื้อจากซาอุดีอาระเบียกว่า 100 ราย นำเข้าปุ๋ยราคาพิเศษเพิ่มอีกรวม 3 ราย กว่า 8 แสนตัน ช่วยเกษตรกรไทย

นายจักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ กรมการค้าภายในได้อนุมัติให้กลุ่มสินค้าปุ๋ยเคมีทุกสูตรปรับราคาขึ้น ณ หน้าโรงงานตามต้นทุนที่แท้จริง หลังจากกลุ่มสินค้านี้ถือว่าเป็นการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศมา 100% ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัญหาสงครามรัสเซียและยูเครน โดยรัสเซียเป็นประเทศที่ไทยนำเข้าปุ๋ยเคมีค่อนข้างมาก และยังได้รับผลกระทบด้านอื่น ๆ อีก ดังนั้น กรมฯ จึงเห็นว่ากลุ่มสินค้านี้ได้รับผลกระทบจริงและมากพอควร จึงได้อนุมัติให้ปรับราคาสินค้าปุ๋ยเคมีขึ้นตามต้นทุนที่แท้จริง ขณะที่สินค้าอุปโภคและบริโภคอื่น ๆ ที่ขอปรับราคาสินค้าขึ้น กรมฯ ยังไม่มีการให้ปรับขึ้นแต่อย่างใด โดยเห็นว่าแม้ต้นทุนวัตถุดิบอื่น ๆ จะขยับขึ้นไปบ้าง แต่เมื่อวิเคราะห์ชนิดสินค้าออกมาได้ยังไม่สูงขึ้นไปมาก จึงขอให้ตรึงสินค้าต่อไปก่อนเพื่อช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชน

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ากากระทรวงพาณิชย์กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในมีการติดตามราคาสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพอย่างใกล้ชิด หากสินค้าชนิดใดพอที่จะช่วยเหลือประชาชนได้ก็จะขอให้ตรึงไปก่อน แต่หากสินค้ารายการไหนแบกรับไม่ไหวก็จะอนุมัติให้ปรับขึ้นตามต้นทุนที่แท้จริง เพื่อให้ทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันได้บนพื้นฐานไม่เอารัดเอาเปรียบกันและกัน