ศาลอุทธรณ์ ภาค 6 มีคำสั่งนายกเทศมนตรีนครแม่สอดหยุดปฎิบัติหน้าที่

ศาลอุทธรณ์ ภาค 6 มีคำสั่งนายกเทศมนตรีนครแม่สอดหยุดปฎิบัติหน้าที่
ad1


ad1

ad1

ad1

แม่สอด-ศาลอุทธรณ์ ภาค 6. มีคำสั่งให้ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด หยุดปฏิบัติหน้าที่ หลังถูกกล่าวหา=ร้องเรียน ว่า ทำความผิดกฎหมายเลือกตั้ง

ศาลอุทธรณ์ ภาค 6. มีหนังสือด่วน ที่สุด เพื่อแจ้งให้ว่าที่ ร.ต.ประเสริฐ ปวงละคร นายกเทศมนตรีนครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก (ผู้ซึ่งได้รับการเลือกตั้ง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา) ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลอุทธรณ์ภาค 6. สั่งให้มีการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีนครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก ใหม่ แทนผู้ได้รับเลือกตั้งและได้ถูกกล่าวหา ถูกคัดค้านและมีการร้องเรียน ว่ากระทำความผิดกฎหมายเลือกตั้ง (ในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครแม่สอด และ สมาชิกสภาเทศบาล (สท.)นครแม่สอด เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา) และ กกต.ได้สั่งเพิกถอนสิทธิ เลือกตั้งตามพระราชบัญญัติ(พรบ.)การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ. ศ. 2562 มาตรา 108 วรรคสอง ซึ่งศาลอุทธรณ์ภาค 6. ได้มีคำสั่งรับคำร้องดังกล่าว ของ กกต.ไว้พิจารณา เพื่อการวินิจฉัย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว   

ดังนั้นจึงแจ้งให้ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด หยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลฯ จะมีการ วินิจฉัย หรือพิพากษาตัดสิน ว่า ผู้ถูกกล่าวหาที่ถูกร้องเรียนหรือถูกคัดค้าน มิได้กระทำความผิดตามข้อกล่าวหา  ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติ(พรบ.)การเลือกตั้ง พ. ศ. 2562 มาตรา 108. ตามที่ถูกกล่าวหา จึงจะสามารถกลับไปปฏิบัติหน้าที่ตามเดิมได้ 

แต่ถ้าหากศาลฯวินิจฉัย พิพากษา เห็นด้วย กับ กกต. ตามข้อกล่าวหา ร้องเรียน คัดค้าน ก็จะต้องมีการ  ลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ ต่อไป.  และในส่วนของตำแหน่ง สท.นครแม่สอด ทั้ง 24 คน  นั้นยังคงปฎิบัติหน้าที่เช่นเดิม

รายงานข่าวแจ้งว่า คำสั่งศาลอุทธรณ์ ภาค 6. ที่แจ้งให้นายกเทศมนตรีนครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก ทราบเพื่อให้หยุดปฎิบัติหน้าที่ นั้น มีการแชร์ไปทั่วอย่างกว้างขวางในโลกโซเซียล ทั้งทางกลุ่มไลน์ และ ทางเฟซบุ๊ค ฯลฯ