ลุงสมชัยฐ์ เพจพู่ว่าคนเดินดิน สังคม ที่เราไม่ทิ้งกัน

ลุงสมชัยฐ์  เพจพู่ว่าคนเดินดิน สังคม ที่เราไม่ทิ้งกันad1

น้ำตาแห่งความดีใจ  ลุงสมชัยฐ์ ตากนิยม     อนาคต ตากาสับปายะ   คนชรา ผู้สูงอายุ   ต้องมีบ้านพัก

ลุงสมชัยฐ์  เพจพู่ว่าคนเดินดิน เตรียมเสนอสร้างที่พัก บ้านพัก ผู้สูงอายุ คนชรา  สังคม คนไทย ที่เราไม่ทิ้งกัน  

น้ำตาแห่งความดีใจ  ลุงสมชัยฐ์ ตากนิยม     อนาคต ตากาสับปายะ  บ้านพักคนชราจะต้องมี

นายสมขัยฐ์ หทยะตันย์ติ "ลุงสมชัยฐ์" อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดตาก โดยลุงสมชัยฐ์ เพจพู่ว่าคนเดินดิน  แห่งสวนป่าตากา  อ.วังเจ้า จ.ตาก ได้โพสต์ Facebook ส่วนตัว แสดงวิสัยทัศน์ ใน อุดมการณ์    “ตากนิยม  “ เสนอสร้างที่พัก บ้านพัก ผู้สูงอายุ คนชรา  สังคม คนไทย ที่เราไม่ทิ้งกัน  

น้ำตาแห่งความดีใจ  ลุงสมชัยฐ์ ตากนิยม     อนาคต ตากาสับปายะ  บ้านพักคนชราจะต้องมี

ลุงสมชัยฐ์ @สมชัยฐ์ คืนธรรมชาติ สมชัยฐ์ คืนธรรมชาติ
        
"ลุงสมชัยฐ์" อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดตาก "เพจ พู่ว่าคนเดินดิน" แห่งสวนป่าตากา...ลุงสมชัยฐ์ ตากนิยม