“Let's Crossover” ประสบความสำเร็จงดงาม นักสะสมร่วมประมูลงานศิลปินชั้นครูที่ทรงคุณค่า

“Let's Crossover” ประสบความสำเร็จงดงาม นักสะสมร่วมประมูลงานศิลปินชั้นครูที่ทรงคุณค่าad1

“Let's Crossover” ประสบความสำเร็จงดงาม นักสะสมร่วมประมูลงานศิลปินชั้นครูที่ทรงคุณค่าและงานจากศิลปินดาวรุ่งผู้สร้างประวัติศาสตร์ใหม่ ยอดรวมสูงถึง 36.7 ล้านบาท

งานประมูลผลงานศิลปะ "Let's Crossover" ประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยม ด้วยตัวเลขการประมูลรวมสูงถึง 36.7 ล้านบาท จากผลงานของศิลปินระดับมาสเตอร์ซึ่งยังคงเป็นที่ต้องการอย่างสูงจากบรรดานักสะสมและผลงานจากศิลปินรุ่นใหม่ผู้มาสร้างสีสันอันชวนตื่นเต้น งานนี้สะท้อนให้เห็นว่า ตลาดการประมูลหลังการระบาดของโควิด-19 ยังคงร้อนแรง

การประมูลงานศิลปะครั้งสำคัญโดย The Art Auction Center จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2565 ณ ริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก โดยมีผู้เข้าร่วมงานคับคั่ง ทั้งในห้องประมูลรวมถึงการประมูลผ่านโทรศัพท์และประมูลออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

ผลงานศิลปะทั้ง 137 ล็อตที่นำออกประมูลครั้งนี้ เป็นงานจากศิลปินระดับแนวหน้าซึ่งได้รับการยอมรับในระดับประเทศและระดับนานาชาติ บางชิ้นเป็นผลงานของศิลปินที่ไม่เคยนำออกประมูลในเมืองไทยมาก่อน และหลายชิ้นงานศิลปะนำออกมาประมูลเป็นครั้งแรก

บรรยากาศในห้องประมูลวันนั้นเต็มไปด้วยพลังงานอันกระตือรือร้นเร้าใจจากผู้เสนอราคาซึ่งมีศักยภาพ หลายชิ้นงานศิลปะที่ “น่าจับตามอง” ทำให้อุณหภูมิของห้องประมูลยิ่งระอุขึ้น ก่อนจะจบลงโดย 11 อันดับผลงานที่มีมูลค่าการประมูลสูงสุด (บวกค่าธรรมเนียม) ซึ่งมีผลงานของซันเต๋อ และสมโภชน์ อุปอินทร์ จบการประมูลด้วยราคาเท่ากัน ส่วนผลงานที่ผ่านการประมูล 10 อันดับ 11 ชิ้นงาน มูลค่าสูงสุดในครั้งนี้คือ …