ขอรักษาไว้และคงไว้ซึ่งมาตรา112

ขอรักษาไว้และคงไว้ซึ่งมาตรา112ad1

บันทึกด้วยเหนือเกล้า 
จาก อานนท์ แสนน่าน
ประธานหมู่บ้านเทิดไท้องค์ราชัน แห่วประเทศไทย

ขอรักษาไว้และคงไว้ซึ่งมาตรา112

ครั้งหนึ่งในชีวิต ...สมเด็จพระบรมราชินี "
"สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี" เสด็จพระราชดำเนินมาถึง ตนก็ได้ถวายพระบังคมทูลว่า "ข้าพระพุทธเจ้าจากหมู่บ้านเสื้อแดง" พระพุทธเจ้าข้า พระราชินีท่านก็ได้หันพระพักตร์ พร้อมมีพระราชปฏิสันถารตรัสว่า "...ขอบคุณมากค่ะ ขอบคุณมากนะ..." และยื่นพระหัตถ์มาตบไหล่ขวาของตน 

หลังจากนั้นสมเด็จพระบรมราชินีก็ได้กราบทูลในหลวง "พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว" ว่า "ประชาชนมาจากหมู่บ้านเสื้อแดงรักษาพระองค์"

ทันใดนั้นในหลวงก็ได้หันพระพักตร์มาทางตนพร้อมกับยื่นพระหัตถ์ซ้ายมาตบไหล่ขวา และตรัสว่า "...ยังไงก็ได้ ถ้าเรารักประเทศชาติ ทำให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ต่อประชาชน ต่อพี่น้องคนไทย ต่อความมั่นคง รักษาความมั่นคงของประเทศชาติไว้

ตอนนั้นตนเองก็ได้พูดพร้อมกราบบังคมทูลว่า "...ข้าพระพุทธเจ้าขอเป็นหมู่บ้านเสื้อแดงรักษาพระองค์ พระพุทธเจ้าข้า..."

ในหลวงท่านทรงตรัสว่า "... ทำในสิ่งที่ดี ทำในสิ่งที่ถูก อะไรที่มันผิดๆก็ไม่ต้องทำ ดูแลประเทศไทย..." และสมเด็จพระบรมราชินีก็ทรงตรัสอีกว่า "...ขอบคุณนะคะ..."
 ทรงเสด็จพระราชดำเนิน กองบิน 23 อุดรธานี วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า "อานนท์ แสนน่าน"

เสนาะ วรรักษ์/รายงาน