ลุงผู้ว่าฯสมชัยฐ์ พู่ว่ากาดนั่งยอง นึกถึงภาพแห่งความหลัง ที่ทรงพลังในวันนี้

ลุงผู้ว่าฯสมชัยฐ์ พู่ว่ากาดนั่งยอง  นึกถึงภาพแห่งความหลัง ที่ทรงพลังในวันนี้ad1

ลุงผู้ว่าฯสมชัยฐ์ พู่ว่ากาดนั่งยอง  นึกถึงภาพแห่งความหลัง ที่ทรงพลังในวันนี้  นั่งมองความสวยงามตามธรรมชาติ สายน้ำปิงที่ไหลผ่านเมืองตาก  ช่วงนี้สวยที่สุด

นายสมชับฐ์ หทยะตันย์ติ  "ลุงผู้ว่าฯสมชัยฐ์ " อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พู่ว่า กาดนั่งยอง =เพจพู่ว่า คนเดินดิน แห่งสวนป่าตากา (อ.วังเจ้า จ.ตาก) โพสต์ Facebook ส่วนตัว ว่า กระทงสายไหลประทีปพันดวงที่โด่งดังเกิดที่นี่   ทุกเสาร์อาทิตย์ จะมีกาดนั่งยองคล้องย่าม  ยามเย็น รับอากาศบริสุทธิ์ อาหารพื้นบ้านขนมพื้นเมือง...ตาก นิยม...

ลุงผู้ว่าฯ สมชัยฐ์   นึกถึงภาพแห่งความหลัง ที่ทรงพลังในวันนี้  นั่งมองความสวยงามตามธรรมชาติ สายน้ำปิงที่ไหลผ่านเมืองตาก

 มาเที่ยวเมืองตาก แวะนอนเมืองตาก เพื่อต่ออายุให้ยืนยาว 
 
ขอขอบคุณ เครดิตภาพตากทีมงาน คุณภูษิต (ตู่) ผู้รักและหลงใหลการตกปลา
..."ตาก นิยม"...