ผบ.บก.ควบคุมสุริโยทัย ต้อนรับ"พล.อ.กิตติศักดิ์"ลงพื้นเยี่ยมกำลังปฎิบัติงานชายแดนไทย-มาเลเซีย

ผบ.บก.ควบคุมสุริโยทัย ต้อนรับ"พล.อ.กิตติศักดิ์"ลงพื้นเยี่ยมกำลังปฎิบัติงานชายแดนไทย-มาเลเซีย

ad1

นราธิวาส-ผบ.บก.ควบคุมสุริโยทัย ให้การต้อนรับ พล.อ.กิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน และให้กำลังใจกำลังพลปฎิบัติงานตามแนวชายแดน ไทย - มาเลเซีย

วันที่ 25 มกราคม 2566 ที่ ห้องประชุม บก.ควบคุม สุริโยทัย ค่ายกัลยาณิวัฒนา ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้บังคับกองบังคับการควบคุมสุริโยทัย  ให้การต้อนรับ พลเอก กิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก / ที่ปรึกษาสำนักงานที่ปรึกษาศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก และคณะ ในการเดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของกองบังคับการควบคุมสุริโยทัย โดยได้รับฟังบรรยายสรุปการปฎิบัติงานที่สำคัญของหน่วย พร้อมทั้งมอบนโยบาย หารือ ประสานการปฏิบัติ และให้คำแนะนำหน่วย

จากนั้น พลเอก กิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย และคณะ เดินทางต่อไปยัง ด่านศุลกากรตากใบ ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส  โดยได้ร่วมลาดตระเวนทางน้ำ พร้อมกำชับเพิ่มมาตรการ เข้มงวดในการดูแลรักษาความปลอดภัย ตามลำน้ำตลอดแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย ตรวจสอบช่องทางข้ามธรรมชาติของแม่น้ำสุไหงโก-ลก ที่กั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทย ด้านจังหวัดนราธิวาส กับรัฐกลันตันประเทศมาเลเซีย สั่งการให้หน่วยทหารในพื้นที่ เพิ่มมาตรการคุมเข้มตลอดแนวชายแดน สกัดกั้นพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอตากใบ อำเภอสุไหงโก-ลก และ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส เพิ่มมาตรการในการลาดตระเวน

 โดยให้หน่วยได้บูรณาการ การปฏิบัติงานในทุกมิติ พร้อมทั้งเข้าตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจ กำลังพลที่ปฎิบัติงานตามแนวชายแดน จำนวน  2 กองร้อยชุดควบคุมป้องกันชายแดน ได้แก่ ฐานปฎิบัติการ กองร้อยชุดควบคุมป้องกันชายแดนที่ 4 ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส และ ฐานปฎิบัติการ กองร้อยชุดควบคุมป้องกันชายแดนที่ 3 ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส โดยได้เข้าตรวจเยี่ยม พบปะ มอบโอวาทให้แก่กำลังพลที่ปฎิบัติงานตามแนวชายแดน พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างประเทศไทย - มาเลเซีย เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง 2 ประเทศ

ตลอดจนเน้นย้ำให้หน่วยปฏิบัติงานตามนโยบายของ พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ในการควบคุมพื้นที่ให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด โดยได้เน้นย้ำกําชับในเรื่องการควบคุมบุคคล อาวุธ วัตถุระเบิด ยาเสพติด และสิ่งผิดกฎหมายต่างๆ ตามแนวชายแดน ไม่ให้เข้ามาในพื้นที่โดยเด็ดขาด ในการนี้ ได้มอบความห่วงใย และมอบสิ่งของบำรุงขวัญ ให้แก่กำลังพลเพื่อให้มีกำลังใจในการปฎิบัติงานในพื้นที่ต่อไป

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส