"มาดามหยก" ปธ.พรรครวมแผ่นดิน ชี้ ต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหามลพิษ ไฟป่า PM2.5 ทุกมิติ

"มาดามหยก" ปธ.พรรครวมแผ่นดิน  ชี้ ต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหามลพิษ ไฟป่า PM2.5 ทุกมิติ

ad1

"มาดามหยก" ปธ.พรรครวมแผ่นดิน  ชี้ ต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหามลพิษ ไฟป่า PM2.5 พรบ.อากาศสะอาด อย่างเร่งด่วน "ปัญหา PM2.5 ต้องเป็นวาระที่ต้องแก้ไข

น.ส.กชพร เวโรจน์ หรือ "มาดามหยก" ประธานที่ปรึกษาพรรครวมแผ่นดิน และ หัวหน้าสาขาพรรค"รวมแผ่นดิน" ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า เราต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหามลพิษ ไฟป่า PM2.5 พรบ.อากาศสะอาด อย่างเร่งด่วน โดยพรรครวมแผ่นดิน  ซึ่งคุณภาพอากาศในกรุงเทพฯ ติดอันดับ 3 ยอดแย่ของโลก  ถึงเวลาแล้วหรือยังที่ประเทศไทยต้องจริงจังกับการแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 พรบ.อากาศสะอาด ปัญหาอากาศมลพิษจึงถือเป็นนโยบายสิ่งแวดล้อมที่เร่งด่วนของพรรครวมแผ่นดินซึ่งในขณะนี้ สถานการณ์ค่า PM 2.5 ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกวันส่งผล กระทบต่อมลภาวะและสิ่งแวดล้อมอย่างมากทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อประชาชน

"ปัญหา PM2.5 ต้องเป็นวาระเร่งด่วน ในการแก้ไข เพราะนอกจากจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อมลภาวะสิ่งแวดล้อม และผลกระทบต่อการท่องเที่ยวอีกด้วย จึงเป็นวาระที่เราต้องเร่งดำเนินการแก้ไข" 
มาดามหยก ประธานที่ปรึกษาพรรครวมแผ่นดิน กล่าว

โดย"มาดามหยก" นั้นเป็น สตรีผู้มีบทบาทสำคัญของพรรครวมแผ่นดิน และมีความจริงใจในการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนและประเทศชาติในทุกบริบท

มาดามหยก คือผู้นำทีม ChangeTogether  ของพรรครวมแผ่นดิน ที่เรา จะเปลี่ยนไปด้วยกัน ในแนวทางการพัฒนาให้ดีขึ้นในทุกมิติ