ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอสบเมย ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้บ้าน

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอสบเมย ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้บ้าน

ad1

เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2566 ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอสบเมย จ.แม่ฮ่องสอน โดย นายธนวัฒน์  คงศิริ จิตอาสา 904 รหัส  4 ก-175 หลักสูตรพื้นฐาน รุ่น 4/63  และจ.ส.อ.ชัยวัฒน์  ชลายะนนท์ จิตอาสา 904 รหัส 3ก - 095 หลักสูตรพื้นฐานภาค 3 รุ่น 1/65   ร่วมกับ ฝ่ายปกครองอำเภอสบเมย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 กองบัญชาการกองทัพไทย และจิตอาสาพระราชทาน ดำเนินการสำรวจ และช่วยเหลือ นางสาวอารีย์ คำแสน บ้านเลขที่ 24 บ้านแม่สวดใหม่ หมู่.8 ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือน โดยการมอบอาหาร,น้ำดื่มสะอาดบรรจุขวด บก.ทท. จำนวน 300 ขวด และ ผ้าห่มกันหนาว ให้ผู้ประสบอัคคีภัย การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย