ปัตตานีสนับสนุนโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์แก่วิสาหกิจชุมชน

ปัตตานีสนับสนุนโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์แก่วิสาหกิจชุมชนad1

วันนี้( 22 พฤษภาคม 2566) นายสมนึก ทริทอง พลังงานจังหวัดปัตตานีได้มอบหมายให้ นายเฉลิมพร ทองประดู่ นายช่างเทคนิคอาวุโส ,นายพลาวิต วรรณพฤกษ์ นักวิชาการพลังงานชำนาญการ,นายวสุ สมรูป วิศวกรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการก่อสร้างโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ภายใต้โครงการติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารในจังหวัดปัตตานี งบกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วิสาหกิจชุมชนบุหงารายา อำเภอเมือง และกลุ่มกล้วยอบเอราวัณ  อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี