"ผู้ใหญ่หมี" ตั้งแนวบังเกอร์ ป้องกัน ป้อม ชรบ.หลังถูกรถยนต์พุ่งชนเสียหาย

"ผู้ใหญ่หมี" ตั้งแนวบังเกอร์ ป้องกัน ป้อม ชรบ.หลังถูกรถยนต์พุ่งชนเสียหายad1

แม่สอด-"ผู้ใหญ่หมี" ตั้งแนวบังเกอร์ ป้องกัน ป้อม ชรบ.หลังถูกรถยนต์พุ่งชนเสียหาย เพื่อป้องกันอันตราย

นายปรีชา สอนแวว “ผู้ใหญ่หมี แม่สอด” ผู้ใหญ่บ้านหนองบัว หมู่ 7. ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก แจ้งว่าขณะนี้ได้ สร้างแนวบังเกอร์ป้องกัน ป้อมชรบ.บ้านหนองบัว เสร็จ แล้ว  โดยก่อนหน้านี้ ได้นำชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน(ชรบ.) พร้อมชาวบ้านและเยาวชนในหมู่บ้าน ช่วยกันนำทรายมาใส่กระสอบทราย สร้างบังเกอร์เป็นแนวป้องกัน จุดจรวจหมู่บ้าน หรือ ป้อมยาม ชรบ.บ้านหนองบัว หลังถูกรถยนต์พุ่งชนเสียหาย เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นซ้ำซ้อนอีก จากการเกิดอุบัติเหตุรถวิ่งพุ่งชน ป้อม ชรบ.

 จากกรณีที่มีการขับรถยนต์พุ่งชนป้อมชรบ.เสียหายอีกทั้งยังเป็นการ เซฟหรือป้องกันอันตราย ให้กับ ชรบ.ในระหว่างที่ปฎิบัติหน้าที่ ใน ป้อม ชรบ.บ้าน หนองบัวเพื่อความปลอดภัย ในช่วงทำหน้าที่ประจำป้อมฯ เนื่องจากป้อมชรบ.แห่งนี้อยู่ตรงสามแยกในหมู่บ้านที่มีรถยนต์=จักรยานยนต์  และพาหนะอื่นๆ ที่วิ่งผ่านไป=มา ในชุมชนหมู่บ้าน ตลอดเวลาจึงต้องหาแนวทางป้องกัน โดยสร้างแนวกระสอบทรายเป็นบังเกอร์ป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น ไม่ให้มีรถยนต์พุ่งชน จุดตรวจหมู่บ้าน ป้อมยาม ชรบ.บ้านหนองบัวหมู่ 7.ต.แม่ปะ อ.แม่สอด  อีก สำหรับเงินที่ใช้ดำเนินการครั้งนี้เป็นงบส่วนตัวของ"ผู้ใหญ่หมี แม่สอด" โดยมีชาวบ้านและเยาวชนในหมู่บ้านมาช่วยเป็นแรงงานในการสร้างแนวป้องกัน จนดำเนินการแล้วเสร็จในวันนี้