นอภ.สบเมยลุยฟื้นฟูและพัฒนาการเกษตรกรและด้านการจัดการหนี้ของเกษตรกร

นอภ.สบเมยลุยฟื้นฟูและพัฒนาการเกษตรกรและด้านการจัดการหนี้ของเกษตรกร

ad1

นอภ.สบเมย ประชุมร่วมกลุ่มเกษตรกร  โครงการสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านฟื้นฟูและพัฒนาการเกษตรกรและด้านการจัดการหนี้ของเกษตรกร

นายอัครพันธุ์ พูลศิริ "นายอำเภอตั้ม" นายอำเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เป็นประธานในการประชุมพร้อมเข้าร่วมประชุมกับกลุ่มเกษตรกร ผู้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านฟื้นฟูและพัฒนาการเกษตรกรและด้านการจัดการหนี้ของเกษตรกรกิจกรรมเวทีชี้แจงทำความเข้าใจกระบวนการจัดการหนี้ของเกษตรกร ณ.ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสบเมย ชั้น 2.  อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน.

รายงานข่าวแจ้งว่าการประชุมกับกลุ่มเกษตรกร ผู้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านฟื้นฟูและพัฒนาการเกษตรกรและด้านการจัดการหนี้ของเกษตรกรกิจกรรม เพื่อให้การช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกร