"อัครพันธุ์" นายนอภ.สบเมย ร่วม การประเมิน รพ.สต.ดีเด่น

"อัครพันธุ์" นายนอภ.สบเมย ร่วม การประเมิน  รพ.สต.ดีเด่น

ad1

นายอัครพันธุ์  พูลศิริ  "นายอำเภอตั้ม" นายอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เดินทางมากล่าวให้การต้อนรับและร่วมประชุมเพื่อประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.)บ้านอุมโล๊ะ ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งผลการประเมิน
นั้นปรากฎว่า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)  บ้านอุมโล๊ะไ ด้รับรางวัล  รพ.สต.ชมเชยระดับจังหวัด