“คมนาคม” เคาะหั่นค่าโดยสารรถไฟฟ้า 20 บาท นำร่องสาย “สีแดง-ม่วง”

“คมนาคม” เคาะหั่นค่าโดยสารรถไฟฟ้า 20 บาท นำร่องสาย “สีแดง-ม่วง”

ad1

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) รฟท. ที่มีนายจิรุตม์ วิศาลจิตร เป็นประธาน ได้อนุมัติดำเนินการตามนโยบายรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสายของรัฐบาล นำร่องรถไฟชานเมืองสายสีแดง และสายสีม่วงเบื้องต้นจะเสนอเรื่องดังกล่าวให้กระทรวงคมนาคม พิจารณาในสัปดาห์หน้า

สำหรับขั้นตอน ในการขอปรับค่าโดยสารจะต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง ตามมาตรา 27 ที่ระบุว่าหากหน่วยงานมีมาตรการหรือโครงการใดๆ ที่กระทบต่อรายได้ขององค์กรสามารถดำเนินการได้ซึ่งจะต้องกำหนดแผนหรืองบประมาณที่ใช้จ่าย รวมทั้งระยะเวลาดำเนินการ และประโยชน์ที่จะได้รับด้วย

นายนิรุฒ กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม หากกระทรวงทรวงคมนาคมพิจารณาเห็นชอบแล้ว จะเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป ซึ่งในส่วนของขั้นตอนการตรวจสอบทางการเงิน ตามมาตรา 27 จะเป็นหน้าที่ของกระทรวงการคลัง โดยคาดว่าการปรับค่าโดยสารในครั้งนี้จะทันกับนโยบายของ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน แน่นอน