"พ่อเลี้ยงคำ-ประธานไหม–ผู้ใหญ่หมี แม่สอด”ร่วมทอดกฐิน วัดใหม่คำมา ต.แม่ปะ

"พ่อเลี้ยงคำ-ประธานไหม–ผู้ใหญ่หมี แม่สอด”ร่วมทอดกฐิน  วัดใหม่คำมา ต.แม่ปะad1

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 นายคำ จันทร์บุญ "พ่อเลี้ยงคำ" นักบุญ 2. แผ่นดิน เจ้าของท่าเรือ ท่าข้าม 23.วังแก้ว แม่ปะ = นายปรีชา สอนแวว "ผู้ใหญ่หมี แม่สอด" ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านหนองบัว ตำบลแม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก  และน.ส.ณัฐพิมล ปาคำมา "ประธานไหม"  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก เดินทางมาร่วมงานพิธีทอดกฐินสามัคคี เพื่อสืบสานพระพุทธศาสนา ที่ วัดใหม่คำมา  บ้านแม่ปะใต้  หมู่ 3. ต.แม่ปะ อ.แม่สอด  นายภานุวัฒน์ ยะเขียว  ผู้ใหญ่บ้านปากห้วยแม่ปะ ต.แม่ปะ  ให้การต้อนรับและร่วมมอบเงินทำบุญจากคณะที่มาร่วมงานบุญกฐิน วัดใหม่คำมา ในครั้งนี้

รายงานข่าวแจ้งว่านอกจากนี้ยังมี สมาชิก อบต.แม่ปะ ประกอบด้วย น.ส.ขนิษฐา ต๊ะทองคำ รองประธานสภา อบต.แม่ปะ, พร้อมคณะ ส.อบต.แม่ปะ นายรุ่งโรจน์ ติบกอง,นางอรทัย ประเสริฐสมบรูณ์,นางศรีเกียว แสนบุญเรือง,นายสัทธา คำมั่น,น.ส.ศิริพร ป้อมโน,นายอินเสาร์  ก๋าดำดง ส.อบต.แม่ปะ   เดินทางมาร่วมงานทำบุญทอดกฐินฯเช่นเดียวกัน